شیخ عشاير عراق در کنفرانس مطبوعاتی: مالكي مي خواهد به انقلاب ما لباس تروريسم بپوشاند

علی الحاتم، شیخ قبایل دلیم، روز شنبه 14-6-2014 از جناح های سیاسی عراق خواست که حکومت مالکی را برکنار کنند و بلافاصله یک حکومت انتقالی برای نجات آنچه از عراق باقی مانده، تشکیل دهند.

خبرگزاری العربیه طی گزارشی از این کنفرانس مطبوعاتی گفت: علی الحاتم خطاب به مردم شهرهای آزاد شده موصل و تکریت گفت:” به شما توصیه می کنیم اجازه ندهید تروریسیم با همه اشکال آن، انقلاب و قیام شما را تحت الشعاع فعالیت هایش قرار دهد، چون این همان چیزی است که مالکی و همپیمانان او دنبال آن هستند. آنها می خواهند به قیام شما جامه ای “تروریستی” بپوشانند.

وی افزود: “انقلاب ما از روز اول بر اساس عدالت طلبی آغاز شد نه برای انتقام جویی. من به همه مزدوران تاکید می کنم که همه علیه داعش اند اما در عین حال با شبه نظامیان فرقه گرای دولت مالکی نیز مخالفیم “.

شیخ حاتم ضمن هشدار شدید نسبت به “اعلام وضعیت اضطراری” گفت: “مالکی می خواهد با اعلام وضعیت فوق العاده مردم این مناطق را قتل عام و استان های ما را نابود کند تا بتواند به حکومت خود ادامه دهد”.

وی از کشورهایی که به مالکی کمک تسلیحاتی می کنند خواست کمک های خود را متوقف کنند چون مالکی با این سلاحها فرزندان ملت عراق را قتل عام می کند.