4 جوان در ملاء عام در شهر شیراز شلاق زده شدند

جلادان نظام پلید جمهوری اسلامی که بیش از پیش خود را نیازمند ایجاد خفقان و اختناق در جامعه می بینید، ظهر امروز 4 جوان را برای ایجاد رعب و وحشت در ملاء عام در شهر شیراز شلاق زدند.

حکم ضد انسانی شلاق بر علیه 2 تن از این جوانان به جرم نوشیدن مشروبات الکی بوده و 2 تن دیگر جرمشان سرقت از مغازه ها و منازل ذکر شده است.

خبرگزاری حکومتی مهر در این خصوص گزارش داد که دو سارق که با تشکیل باندی در شیراز اقدام به سرقت از مغازه و منازل می کردند با حکم دادگاه جزایی به سه سال زندان، دو سال تبعید و 74 ضربه شلاق محکوم شده بودند.

در این راستا حکم شلاق این دو سارق ظهر امروز جمعه در ملاعام در شیراز اجرا شد.

خبرگزاری حکومتی مهر به نقل از پاسدار گودرزی در ارتباط با دو قربانی دیگری که شلاق زده شدند گفت: این دو نیز به اتهام روزه خواری و شرب خمر به 80 ضربه شلاق محکوم شده بودند.  این دو روزه خوار نیز ظهر جمعه در ملاعام شلاق خوردند.