صدور حکم ضد انسانی قطع دست برای شش نفر در شیراز

دادستان عمومی و انقلاب ضد بشری در شیراز گفت حکم قطع دست شش نفر در این شهر صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، دادستان شیراز در یک نشست خبری گفت: “شش حکم قطع ید  شش نفرصادر شده که در انتظار جواب مکاتبات انجام شده با رئیس قوه قضاییه هستیم که به زودی اجرایی خواهد شد.”

چند ماه پیش نیز انگشتان فردی به جرم سرقت در شیراز قطع شد.

القاصی در بخش دیگری از سخنانش وجود زندانی سیاسی در شیراز را رد کرده و مدعی شده است که: “زندانی سیاسی در شیراز نداریم بلکه افرادی وجود دارند که به دلیل ارتکاب جرائم عمومی بازداشت شد‌ه‌اند اما خانواده‌های آن‌ها سعی دارند موضوع این دستگیری‌ها را سیاسی جلوه دهند.”

به گفته وی “تعدادی بازداشت‌ها به دلیل جرایم عمومی از جمله اختلال در نظم و امنیت، عدم توجه به دستورات پلیس و…. بوده است.”