صندوق بین المللی پول، اقتصاد ایران را ضعیف و شکننده اعلام کرد

صندوق بین المللی پول روز گذشته (چهارشنبه 12/2/2014) اعلام کرد اقتصاد ایران دچار ضعف شدید ساختاری شده که محصولی از نا کارآمدی مدیریت اقتصادی و تشدید تحریمهای اقتصادی است و دولت ایران در حال حاضر با چالشهای داخلی بسیاری روبروست.

خبرگزاری فرانسه در همین رابطه اعلام کرد: صندوق بین المللی پول وابسته به سازمان ملل متحد، در اولین بازنگری اقتصادی ایران بعد از سه سال اعلام کرد که این کشور برای جلوگیری از وخیم شدن بیشتر اقتصاد ایران باید دست به اصلاحات “فوری و همه جانبه” بزند.

صندوق بین المللی پول دلایل این شرایط وخیم را مجموعه ای از آسیبها از جمله آغاز اصلاح یارانه ها، برنامه های ضعیف تامین اجتماعی، و تشدید تحریمهای تجاری و مالی را برمی شمارد که باعث ضعف و شکنندگی اقتصاد ایران شده اند. تورم و بیکاری گسترده در جامعه ایران، با  ضعف ساختاری تجاری و بانکی همراه شده است. این در حالی است که بخش اعظم صنایع تولیدی در ایران نیز از کار افتاده است.

بر اساس نظریه صندق بین المللی پول، مقامات ایران باید با سرعت و شدت به اصلاح اساسی چارچوبهای حمایت از تولید، نیروی کار و بازار سرمایه دست بزنند.

کارشناسان اين نهاد مالی بين‌المللی از پنج تا نوزدهم بهمن در ايران بودند و از نزديک با واقعيت‌های اقتصادی کشور آشنا شدند.

ناظران سیاسی معتقدند که با توجه به ساختار ویرانگر نظام ولایت فقیه هیچ نوع اصلاحات اساسی در این نظام متصور نبوده و با توجه به فشار های اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه، ایران در آستانه یک انفجار توده ای است که نظام جمهوری اسلامی از آن با نام «انقلاب گرسنگان» یاد میکند.