طبق فرمان قرون وسطایی خامنه ای: ۲۰هزار اخوند در بانکها مستقر میشوند

طالبان خامنه ای، فعالیتهای خود را هر روز در صحنه های جدیدی گسترش میدهند. با اعلام بانک مرکزی، برنامه استقرار اخوندها در بانک‌ها در دستور کار مجلس ارتجاع قرار گرفت.


غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با صدا و سیمای رژیم اعلام کرد افرادی که برای نظارت بر عملکرد شرعی بانک‌ها منصوب می‌شوند، پس از حضور در یک دوره آموزشی و شرکت در آزمون، به بانک‌ها معرفی می‌شوند. همچنین در هر بانک یک نیروی ناظر مستقر خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به نبود دستگاه نظارتی بر بانک‌ها و شعب آنها، رویه‌ها و داد و ستد وجوه طی این سال‌ها بسیار نامناسب بوده. از این طریق، تطابق کار بانک‌ها و شعب با شرع مشخص می‌شود. امار نشان می‌دهد که ۲۸ بانک ایرانی مجموعا بیش از ۲۰ هزار و ۳۰۰شعبه در سراسر کشور دارند. بنابراین با تصویب این طرح، بیش از ۲۰هزار روحانی در بانک‌های ایران مشغول به کار می‌شوند.البته این تعداد شعب فقط مختص به بانک‌ها است و اگر این قانون در موسسات اعتباری نیز اجرا شود، تعداد شعب بیش از این خواهد بود.

از سوی دیگر، بر اساس آخرین آمار منتشر شده بیش از ۲۰۰ هزار طلبه و اخوند در ایران وجود دارند. به این ترتیب با اجرای قانون استقرار اخوندها در بانک‌ها، حدود ۱۰درصد از این افراد در بانک‌ها مشغول به کار می‌شوند. در ماه‌های گذشته زمزمه‌هایی از حضور ناظران در بانک‌ها برای کنترل حجاب مشتریان مطرح شده بود. تجارت نیوز