طرح احراز هویت کاربران اینترنت به هدف گسترش سرکوب در ایران

رژیم سرکوبگر اخوندی در پی گسترش خفقان و سانسور در رسانه های مجازی است. در همین رابطه خبرگزاری مهر خبر میدهد که “شورای عالی فضای مجازی” در ایران به  بررسی طرحی پرداخته که براساس آن کاربران قبل از ورود به اینترنت احراز هویت می‌شوند. هدف از این کار، اجرای سطوح متفاوت فیلترینگ برای گروه‌های مختلف کاربران اینترنتی در ایران است.

بر اساس این گزارش، مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، روز چهارشنبه ۲۶ تیر/۱۷ رژئیه در نشستی خبری در تهران، هدف از طرح احراز هویت کاربران ایرانی اینترنت را “امکان تفکیک فیلترینگ برای گروه‌های مختلف مردم” عنوان کرد.

بهابادی با اشاره به برنامه‌های مدنظر دولت اخوندی برای “هوشمندسازی فیلترینگ سایتهای اینترنتی” اظهار داشت: «یکی از برنامه‌ها بررسی پیشنهادی برای اعمال متفاوت فیلترینگ برای گروههای مختلف مردم از لحاظ سن و شغل است که در این راستا باید کاربر قبل از استفاده از اینترنت، احراز هویت شود تا امکان تفکیک خدمات فیلترینگ برای کاربران وجود داشته باشد.»

اخوان بهابادی افزود: «برای مثال سطح دسترسی به اینترنت برای یک پژوهشگر و یک بازرگان باید با یک نوجوان و دانش‌آموز متفاوت باشد در این راستا ابعاد اجرایی این پیشنهاد در مرکز ملی فضای مجازی در دست بررسی است.»اینترنت در ایران به شدت زیر کنترل حکومت قرار دارد. بخشی از این کنترل، فیلترینگ سایت‌های اینترنتی است. بخشی دیگر از محدودیت‌ها از طریق کنترل سرعت انیترنت اعمال می‌شود. به عنوان مثال در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲ سرعت اینترنت به شدت کاهش یافته بود. در روزهای نزدیک به انتخابات کندی اینترنت به بیشترین حد رسید.

دولت اخوندها با هدف کنترل بیشتر اینترنت از سال‌ها پیش بر روی طرح “اینترنت ملی” یا “اینترانت” کار می‌کند. از این طرح به عنوان “اینترنت پاک” نیز یاد می‌شود. وزارت ارتباطات ایران اخیرا اعلام کرد که آماده عرضه “اینترنت ملی” به کاربران خانگی است.