طنز بسیار زیبای زباله احکام – انتخابات و خانواده عظما

طنز بسیار زیبای زباله احکام – انتخابات و خانواده عظما، محصولی از پیک شادر، سیمای ازادی، تلوزیون ملی ایران است. شما میتوانید در صورت تمایل ان را دانگود کنید.

اینجا را کلیک کنید

http://video.fffi.se/#321