طنز زیبای موشکاف انتخابات

طنز زیبای موشکاف انتخابات محصولی از پیک شادی، در سیمای ازادی تلوزیئن ملی ایران است. شما میتوانید ان را در صورت تمایل دانلود کنید.

ابنجا را کلیک کنید.

http://video.fffi.se/#319