عادل پیام ۵۲ ٪ عدم مشارکت و بیش از ۴ میلیون آراء باطله را دریافت نکرده است!

حداد عادل مشاور تریاکی خامنه ای دجال حرفهای خنده داری زده است که صدای هم منقلی های خود را هم دراورده است. وی در سخنرانی خود گفته بود: “مردم با ذوق و شوق در انتخابات شرکت کردند!!!!.

روزنامه جمهوری اسلامی در پاسخ به حرفهای وی نوشت: حدادعادل هیچ اشاره‌ای در سخنان خود به بیش از ۴ میلیون رای باطله در انتخابات ۱۴۰۰ که جایگاه دوم را میان ۴ نامزد باقیمانده در رقابت انتخاباتی پیدا کرد نداشت و کاملاً نشان داد که پیام ۵۲ درصد عدم مشارکت و بیش از ۴ میلیون آراء باطله را دریافت نکرده است.

  ( مردم با ذوق و شوق در انتخابات شرکت کردند)  این  سخن غلامرضا  حدادعادل،  رئیس  شورای  ائتلاف است. دولتی روی کار آمده که سخن خامنه ای را می‌فهمد، می‌پذیرد و اجرا می‌کند، من در این چهار دولت ۸ ساله چنین حسی نداشتم. غلامعلی حدادعادل بدون ارائه دلیلی برای علت عدم مشارکت ۵۲ درصد از واجدین شرایط در انتخابات اضافه کرد: مردم با ذوق و شوق در انتخابات شرکت کردند.