عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور روحانی، قاتلی از جنس لاجوردی و رئیسی

وزیر کشور جنایتکار دولت روحانی رحمانی فضلی که در کشتار قیام ابان شرکت داشت از مردم حلالیت طلبیده است!!!! این دژخیم که از خانواده و تبار لاجوری و رئیسی است فکر میکند با حلالییت طلبیدن، دستور شلیک به جوانان میهن پرست مردم ایران رفع و رجوع میشود و خون به ناحق ریخته انها بی پاسخ خواهد ماند. زهی خیال باطل.!!!!! چه سرنوشت ننگینی واقعا اینها دارندبرای یک زندگی در لجن زار اخوندی و ۸سال وزیر بودن، دستشان را در خون جوانان میهن فرو میکنند و بعد هم اظهار حلالیت میطلبند. !!!!!

باشد که در دادگاههای مردمی پاسخ دستور شلیک و کشتار معترضان بنزین را بدهد. وی در جواب یک نماینده مجلس اخوندی که از وی سوال کرده بود خوب چرا دستور ندادید که به پای معترضین شلیک کنند و نه به سر و قلب انها پاسخ داده بود که به پا هم شلیک کردیم و به سر و قلب انها هم باید شلیک میکردیم.

وی در نامه خود که. در سایت سپاه پاسداران مندرج شده است مینویسد: چراغ راهنمای وزارت کشور نیز در هشت سال اخیر؛ توجه مسئولانه به دغدغه مندی ها، نیازها و خواسته های عموم مردم ایران و تامین امنیت داخلی در کنار تسهیل گری در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است. وزارت کشور در این عرصه با باور به این گفتمان که امنیت در جمهوری اسلامی ایران، مردم پایه است؛ حفظ و برقراری نظم و انسجام داخلی را به عنوان مهمترین رسالت قانونی خود دنبال کرده است.