اعدام گروهی و مخفیانه در زندان گوهردشت کرج

بنابه گزارشات رسیده  روز گذشته حداقل ۳ زندانی در زندان گوهردشت کرج به دار آویخته شدند.

روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت در یک اعدام گروهی و مخفیانه حداقل ۳ زندانی در محوطه زندان گوهردشت کرج به دار آویخته شدند.اعدام شدگان از بندهای ۲،۱ و ۶ زندان گوهردشت کرج بودند.آنها روز سه شنبه به سلولهای انفرادی بند ۵ زندان گوهردشت کرج منتقل شده بودند.

اسامی اعدام شدگان روز چهارشنبه به قرار زیر می باشد:

۱ـ حمید شهریاری متولد ۱۳۵۱ که بیش از ۷ سال در سالن ۱ بند ۱ زندان گوهردشت کرج زندانی بود

۲ـ مجید شیر خانلو از بند ۲ زندان گوهردشت کرج

۳ـ زندانی نصیری ۳۴ ساله از بند ۶ زندان گوهردشت کرج –

آخوند علی خامنه ای جنایتکار علیه بشریت که در بحران جنگ قدرت و در آستانه انفجار عمومی مردم ایران قرار گرفته است موجی لاینقطع از اعدام های مخفیانه را در زندانهایش به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت به راه انداخته است.

اتحادیه انجمنها برای ایران ازاد اعدامهای گروهی ومخفیانه در زندانهای ولی فقیه آخوند علی خامنه ای را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوند علی خامنه ای و آخوندهای همدست وی به مراجع قضایی بین المللی است.