عدم صدور مجوز مراسم انتخاباتی حسن روحانی در ورزشگاه حیدرنیا

بر اساس گزارش روزنو وزارت کشور از صدور مجوز برای همایش حامیان روحانی در ورزشگاه حیدرنیا در روز چهارشنبه مخالفت کرد.

ستاد انتخاباتی حسن روحانی سه شنبه درخواست صدور مجوز برای همایش حامیان روحانی در ورزشگاه حیدرنیا در روز چهارشنبه را کرده بود که با مخالفت وزارت کشور این مجوز صادر نشد.

قرار بود در این مراسم سید محمد خاتمی پنجمین رئیس جمهور ایران در این همایش شرکت کند.

بدنبال این خبر ستاد ملی جوانان اصلاح طلب طی بیانیه ای اعلام کرد که جوانان طرفدار اصلاح طلبان روز چهارشنبه ۲۲ خرداد راس ساعت ۱۸ الی ۲۰ میادین شهر تهران حضور بهم رسانند.