عراق؛ شبکه های فرقه گرای مرتبط با رژيم تهران فعالند

دولت مالکی در عراق مجوز فعالیت چند شبکه ماهواره‌ای فعال در این کشور را به حالت تعلیق درآورد.

بنا به گزارشها، سازمان تبليغات و ارتباطات عراق مجوز 10 شبکه ماهواره‌ای از جمله شبکه الشرقیه عراق و شبکه خبری الجزیره قطر را به اتهام آنچه تحریک به خشونت و طائفه‌گرایی خوانده شده، موقتا باطل کرده است.

در همين رابطه تلويزيون التغيير عراق با افشای دست اندرکاران سازمان تبليغات و ارتباطات عراق به نقل از يک منبع مهم گفت، اعضای حزب الدعوه که اداره این سازمان را برعهده دارند و از وابستگان مالکی هستند از فعاليت تعدادی از کانالهای ماهواره ای ملی عراق در داخل کشور جلوگيری بعمل آوردند.

اين سازمان نفوذش در اقدامات سرکوبگرانه و توصيه هايش را از دفتر مالکی می گيرد و در قبال کانالهای فرقه گرای مرتبط به رژيم تهران چشم پوشی می کند.

سازمان تبليغات و ارتباطات هرگونه انتقادی از مالکی را که اختيارات مطلق دارد، خطر فرقه ای به شمار می آورد که بايد از فعاليت آن جلوگيری کرد اما به شبکه های فتنه انگیز مرتبط با رژیم تهران آزادی عمل می دهد.