عربستان و عدم اجازه عبور هواپیمای عمرالبشیر برای شرکت در مراسم آخوند روحانی

bashirمسئولان عربستان سعودی با ممانعت از عبور هواپیمای حامل عمر البشیر که در راه سفر به ایران برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید ارتجاع، آخوند روحانی بود، آسمان عربستان را به‌ روی وی بستند.