عضو حزب چپ سوئد در سومالی کشته شد

ANN-OCH-abdirahim992

عبدی رحیم حسن و مارگارت لیو

چهارشنبه  21 اوت، در یک حمله افراد مسلح در موگادیشو عبدی رحیم حسن، 24 ساله، از اعضای حزب چپ سوئد کشته و رهبر گروه حزب، مارگارت لیو در استکهلم،  زخمی شد.

بر اساس گزارشهای منتشره عبدی رحیم حسن و مارگارت لیو برای سخنرانی به دانشگاه موگادیشو دعوت شده که پس از ترک دانشگاه مورد حمله افراد مسلحی قرار میگیرند که قصد ربودن مارگارت لیو راداشته اند.

بر اساس این گزارشها عبدی حسن سعی در توقف ربایندگان داشته که در این هنگام بر اثر شلیک افراد مسلح به همراه یک محافظ محلی کشته میشود.

در این حمله مارگارت لیو نیز از ناحیه سینه مورد هدف قرار گرفته و در بیمارستان نایروبی تحت معالجه است.

بر اساس این گزارش دو سیاستمدار محلی سوئدی دیگر نیز در محل حاضر بوده اند ولی به انها اسیبی نرسیده است.

عبدی رحیم  اهل سومالی بوده که به سوئد مهجرت کرده و عضو حزب چپ سوئد بوده است.