عضو مجلس ارتجاع: منابع بانکهای دولتی تمام شده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارتجاع، جبار کوچکی نژاد اعلام کرد که منابع بانک های دولتی ته کشیده و دولت هر چه به آنها فشار بیاورد مجبور می شوند از بانک مرکزی استقراض کنند و بدهکار بانک مرکزی شوند یعنی استقراض غیر مستقیم، که به نفع دولت نیست. 

کوچکی نژاد، نماینده اخوندها از رشت تاکید کرد ؛ ما در مجلس قانون گذاشتیم که دولت بعد از حذف ارز ترجیحی، به مردم کارت الکترونیک بدهد و رئیسی وعده داده بود که 2ماه دیگر ارائه کارت الکترونیک محقق خواهد شد اما بعد از گذشت حدود 5 ماه هنوز کاری انجام نشده است.

وی با اشاره به عجله دولت در حذف ارز ترجیحی، گفت: دولت به بانک ها می گوید که پرداخت را کمتر انجام دهند درحالی که این کار اعتراض تولید کنندگان را به همراه دارد زیرا تولیدکنندگان برای ادامه کار به سرمایه در گردش نیاز دارند؛ لذا انقباضی شدن بانک ها به تولید آسیب می زند.

این نماینده در مجلس ارتجاع ادامه داد : دولت می‌تواند برای تامین منابع به سمت منابع بخش خصوصی برود چراکه منابع بانک‌های دولتی ته کشیده .

کوچکی نژاد خاطرنشان کرد: تحولات منطقه‌ای و برجام، اقتصاد کشور را که اقتصاد موجی و بحرانی است، بحرانی تر می‌کند. اقتصاد ما ثبات کاملی ندارد؛ تحریم‌ها هم بسیار تاثیر گذار بوده است و ما پول‌های زیادی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده است؛ نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان منابع نفتی داریم و به دلیل شرایط تحریمی، دولت مجبور است این منابع را به سمت بخش های دیگر ببرد. اعتمادانلاین