عفوبین الملل : رژیم برای توقف خیزش مردمی کودکان را تحت شکنجه ظالمانه قرار می دهد

سازمان های امنیتی و وزارت اطلاعات رژیم ایران کودکان را از خانواده ها می برند و آنها را تحت شکنجه بی رحمانه قرار می دهند. این را عفو بین‌الملل روز پنجشنبه در رابطه با سالگرد قیام مردمی در ایران فاش کرد.

افشاگری های عفو بین الملل نشان دهنده خشونت گسترده علیه کودکان دستگیر شده توسط رژیم در جریان اعتراضات و پس از آن است.

عفو بین الملل می نویسد و می افزاید: ایران هرگز شاهد اعتراضات گسترده ای به اندازه قیام مردمی امروز نبوده است.

بررسی ما روش‌های شکنجه‌ای را که توسط سپاه پاسداران، شبه‌ نظامیان بسیج، پلیس امنیت عمومی و سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی علیه دختران و پسران بازداشتی درزندان‌ها برای تنبیه و تحقیر و گرفتن «اعتراف» استفاده می‌کنند، آشکار می‌کند.

سوء استفاده، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز جنسی و سایر خشونت های جنسی، برخی از روش های شکنجه ای است که رژیم حتی علیه کودکان ۱۲ ساله که در تظاهرات شرکت کرده اند استفاده می کند. عفو بین الملل امروز هنگام انتشار گزارش خود گفت که هدف از شکنجه جلوگیری از شرکت آن ها در اعتراضات سراسری است.