عفو بين الملل- بيانيه اقدام فوری درباره هفت ايرانی ربوده شده از كمپ اشرف

amnestyintl.logoعفو بين الملل دريك بيانيه اقدام فوري اعلام كرد: درمورد هفت ايراني تبعيدي ربوده شده از كمپ اشرف برخي گزارشها حاكيست كه آنها در دست مقامات عراقي هستند و با تهديد شكنجه و بدرفتاري روبرو هستند و ممكن است به زور به ايران بازگردانده شوند

اين هفت نفر روز اول سپتامبر هنگامي كه نيروهاي مسلح كمپ اشرف در60 كيلومتري شمال شرق بغداد در استان ديالي را مورد حمله مسلحانه قرار دادند و52 نفر از ساكنان را به قتل رساندند، ربوده شدند.

آنها اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران – اپوزيسيون رژيم ايران- هستند.

عفو بين الملل كشتار52 تن را محكوم كرده و به يك تحقيقات مستقل و بي طرف فراخوان داده است .

شاهدان از درون كمپ گفتند آنها هفت نفر را ديدند كه دستبند زده شده مورد ضرب وشتم قرار گرفته، به زمين انداخته شده و در يك ميني بوس سفيد بيرون برده شدند.

محل نگهداري آنها مشخص نيست اگرچه گزارشها مي‌گويند اين هفت نفر در يك بازداشتگاه در فرودگاه سابق المثني در مركز بغداد نگهداري مي شوند.

دولت عراق مسئوليت حمله را تكذيب كرده، اگرچه نيروهاي عراقي مسئول حمله هاي قبلي به كمپ بوده اند كه منجر به كشته شدن دهها تن از ساكنان شده است.

عفوبين الملل به اقدام فوري براي دستيابي به آزادي بلادرنگ گروگانها فرامي‌خواند.

11سپتامبر2013(20شهريور92)