عفو بین‌الملل: 60 درصد از اعدام‌های جهان در ایران صورت میگیرد

عفو بین‌الملل در جدیدترین گزارش خود تعداد اعدام‌های سال گذشته را ۱۶۳۴ مورد اعلام کرد و تعداد اعدام‌ها را ۵۰ درصد بیشتر از اعدام‌های یک سال پیش از آن، یعنی سال ۲۰۱۴ دانست.

بنا بر این گزارش بدون احتساب اعدامه در چین، ایران، پاکستان و عربستان سعودی 90 درصد اعدام‌های سال گذشته را انجام داده‌اند.

بر اساس این گزارش ایران در سال گذشته میلادی، ۹۷۷ نفر را اعدام کرده که  60%  اعدام هاي صورت گرفته در جهان است و نسبت به سال پیش از آن (۷۴۳) افزایشی چشمگیر داشته است.

به گزارش عفو بین‌الملل، در میان اعدام‌شدگان چهار نفر زیر ۱۸ سال بوده‌اند که بنا بر تعاریف بین‌المللی کودک محسوب می‌شوند و اعدام آنها نقض پیمان‌های بین‌المللی است.