عفو بین الملل: ایران رکورددار اعدامها در جهان است

بر اساس گزارشی سالانه عفوبین الملل در مورد اعدامها در جهان در سال ۲۰۱۲ انتشار داده ایران از با ۳۱۴ اعدام بالاترین درصد اعدامها را را بخود اختصاص داده است.

این در احالی است که امار واقعی اعدامها در ایران مشخص نیست، و رژیم حاکم بر ایران نام اعدامی‌ها در مواردی اعلام نمی‌کند و به گفته منتقدان، بعضی از اعدام‌ها هم به طور مخفیانه به اجرا گذاشته می‌شود.

بر اساس آخرین گزارش سالانه حقوق بشر ایران، آمار اعدام ها در سال ۲۰۱۲ در ایران بالغ بر ۵۸۰ نفر بوده است.

با این حال عفو بین الملل می‌گوید که ایران از نظر تعداد اعدام، در خاورمیانه رتبه نخست و در دنیا پس از چین، با بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت، مقام دوم را دارد.

درایران موارد «کفر» و «لواط» گرفته  تا قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی، قتل عمد و مبارزه مسلحانه با دولت می‌تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد.

بر اساس گزارش عفو بین الملل، حداقل ۱۴۰ کشور در دنیا مجازات اعدام را رسما منسوخ کرده اند یا از صدور و اجرای چنین احکامی خودداری می‌کنند. در همسایگی ایران، ترکیه نیز در سال ۲۰۰۴ مجازات اعدام را کنار گذاشت.