عقب نشینی رژیم ولایت فقیه در مقابل خواسته های زندانیان اعتصاب غذا کننده در زندان قزل حصار

ghezel90080بنابه گزارشاتی که از فعالین حقوق بشر و دمکراسی بدست اتحاد انجمنها برای ایران ازاد (FFFI) رسیده در ایران بیش از ۲۰۰۰زندانی اعتصاب غذا کننده  در زندان قزل حصار پس از اینکه رژیم ولی فقیه وادار به عقب نشینی شد و به خواسته های زندانیان تن داد موقتا به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

۲۰۰۰ زندانی قزل حصار در اعتراض به اعدام های گروهی گسترده و مستمر، شکنجه ، سرکوب و وضعیت قرون وسطایی در زندان چند روز دست به اعتصاب غذا زده بودند.آنها همچنین خواستار برکناری مرادی که در کشتار زندانیان شرکت داشت بودند. نهایتا  حسینی رئیس زندان و سایر زندانبانان ولی فقیه در جمع زندانیان حاضر شدند و با دادن قولهایی مبنی بر اینکه به خواسته های آنها رسیدگی خواهند کرد  وبا برکناری  معاون واحد ۲ زندان قزل حصار از سمت خود ، زندانیان موقتا به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

اعتصاب غذای بیش از ۲۰۰۰زندانی  سالنهای ۲،۱و ۳زندان قزل حصار از روز سه شنبه ۳۱اردیبهشت ماه آغاز شد. زندانبانان ولی فقیه بخصوص حسینی رئیس زندان قزل حصار و مرادی قاتل زندانیان با تهدید به اعدام ۱۰۰نفر از زندانیان تلاش داشتند که زندانیان را مرعوب کنند و آنها را وادار به پایان اعتصاب غذا نمایند. اما وقتی که زندانیان مرعوب این تهدیدها نشدند. زندانبانها وادار به تن دادن به خواسته های زندانیان شدند و زندانیان  موقتا به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

از طرفی دیگر رژیم ولی فقیه اخیرا در زندان قزل حصار اقدام به برپا کردن ۶۰دار برقی نموده است که همزمان می تواند ۶۰نفر را دار بزند.این دارهای برقی  در محوطه زندان و در کنار سالن ۱۰می باشد.

واحد ۲زندان قزل حصار که چندین هزار زندانی را در آن جای داده اند تبدیل به آشویتس ولی فقیه آخوند علی خامنه ای شده است و تقریبا هر هفته  گروهی از زندانیان را به دار می کشند و سایر زندانیان  در شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی نگهداری می شوند.

در واحد ۲سالن ۴زندان قزل حصار کرج محل نگهداری زندانیان اتباع افغانستان  می باشد و اکثر آنها محکوم به اعدام هستند و در انتظار اجرای حکم اعدام به سر می برند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،اعدام های گروهی و گسترده در زندانهای ولی فقیه را محکوم میکند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه خواستار اقدام فوری برای متوقف کردن اعدامها در ایران و ارجاع پرونده آخوند علی خامنه ای جنایتکار علیه بشریت به مراجع قضایی بین المللی است.