عليرضا آخوندی و اتهامات به مجاهدين

عليرضا آخوندي نماينده إيراني ‌تبار حزب مركز، از سپتامبر سال گذشته وهمزمان با قيام مردم ايران كه بيش از ۱۰ ماه است در جريان است، بطور ناگهاني در موضوع ايران فعال شد. تا قبل از اين آخوندي بشدت از نزديك شدن به موضوع ايران اجتناب مي‌كرد. كما اين‌ كه بارها هموطنان وهواداران مقاومت در سوئد بطور ناموفقي تلاش كردند وي را به دفاع از حقوق بشر در إيران تشويق كنند.

فعاليت هر انساني برعليه نقض حقوق بشر در ايران و بخصوص ايرانياني كه ساليان از دور نظاره‌ گر سركوب وحشيانه مردم ايران توسط رژيم ضدبشري آخوندي بودند را كمتر ايراني است كه به فال‌نيك نگيرد. 

آخوندي در جريان قيام با تلاش براي ليست‌‌گذاري سپاه پاسداران در اتحاديه اروپا با استقبال ايرانيان روبرو شد. واقعيت اين است كه سياست شكست خورده استمالت از رژيم آخوندي بخصوص از سوي كشورهاي اروپايي اجازه چنين كاري را تابحال نداده است.  وعده‌های پي درپي و بي پايه آخوندی در رسانه‌هاي فارسي زبان كه هر لحظه شبيه گزارش مسابقه فوتبال، كه اين ماه يا ماه بعد سپاه وارد ليست خواهد شد، تامل برانگيز بود. 

آخوندی همزمان با سفر به كشورهاي مختلف كانادا، آمريكا و اروپايي و… ملاقات‌های به گفته خودش پشت پرده و تبليغات وسيع حول اين سفرها در تلويزيون‌هاي فارسي زبان، به مرور شروع به موضع‌گيري‌هايي عليه مجاهدين خلق كرد تا اينكه روز۴ژو‌ئيه جاري گفت «فرقه مجاهدين خلق خودشان را نماینده مردم ایران معرفی کردند… این فرقه تا ۲۰۰۹در لیستهای تروریستی بودند… من آخر هفته ایتالیا هستم با چند حزب مذاکره دارم در رابطه با سپاه ولی تو این مذاکرات خیلی شفاف خواهم بود که مجاهدین نماینده مردم ایران نیستند…. ما این ساپورت رو تو یک سری از کشورها تو پاریس دیدیم، توی انگلیس می‌بینیم و در ایتالیا هم هست و نیازه که ما شفاف باشیم با سیاستمداران غربی که مجاهدین خلق نه صدای مردم ایران هستند و نه نماینده مردم ایران».

شك برانگيزه‌ تر اين‌كه اين موضع‌گيری در حالي است كه مجاهدين در اشرف۳ به ناگاه با حمله ۱۲۰۰پليس آلباني و شهادت يكي از اعضاي پرسابقه، ضبط ومصادره كامپيوترها و…مواجهه هستند وكمتر گروه سياسي يا ايراني وطن‌دوستي در بين ايرانيان مي‌توان يافت كه به حمايت از مجاهدين برنخاسته باشد.

ادبيات به كار رفته توسط عليرضا آخوندی دقيقا برگرفته از ادبيات رسمي رژيم آخوندهاست. از جمله واژه «فرقه» توليد و ساخته و پرداخته وزارت بدنام اطلاعات آخوندی از ابتدا در مورد مجاهدين بوده است اتهام فرقه زدن به جنبشي كه در همين قيام بيش از ۳۶۰۰تن از اعضاي كانون‌هاي شورشي آن دستگير و مفقود شده‌اند، تنها در خدمت رژيم آخوندهاست. از اين گذشته چگونه است كه به اذعان عليرضا آخوندی «آخر همين هفته گذشته سياست مداراني از آمريكا وانگلستان در پاريس به ديدار» وحمايت از آن‌ها رفتند. بيش از ۵۰۰شخصيت سياسي از آمريكا، اروپا، استراليا، آفريقا و آسيا در مقر مركزی شوراي ملي مقاومت در شمال پاريس و دهها هزار ايرانی در ميدان ووبان پاريس نمونه‌های بارزی از حمايت مردمي مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران است.

عصبانيت عليرضا آخوندي عليه مجاهدين و خشم رژيم نسبت به مجاهدين دلايل واحدی دارد. يكي از اين دلايل حمايت ۳۶۰۰ پارلمانتر از ۴۰كشور از جمله اكثريت مجلس نمايندگان آمريكا وپارلمان هاي فرانسه و ايتاليا و انگلستان از سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت ايران است. 

بديهي است كه سرنوشت سازماني با نزديك به ۶۰ سال مبارزه با دو ديكتاتوري نيازمند تاييد آخوندي و امثال او نيست و اين تنها مردم ايران هستند كه صلاحيت حسابرسي از كاركرد‌هاي مجاهدين در پاي صندوق‌هاي راي در يك جمهوري دمكرات را دارند. 

در سوئد معمول نيست كه شهروندان در اموری كه در آن تخصصي ندارد نظر مشخص و كارشناسي بدهند. آخوندی به گفته خودش از ۱۱سالگي در سوئد زندگي كرده است، چگونه به قضاوت در مورد سازمان مجاهدين خلق كه كمتر ايراني آگاهي را مي‌توان يافت كه بر سابقه مبارزاتي آن بارژيم‌هاي شاه و شيخ شكي داشته باشد و آن‌را در ناعادلانه‌ترين قضاوت بازيگري جدي در آينده ايران مفروض نگيرد. 

سپاه چه مي‌شود؟ آيا ماموريت آخوندي عوض شده است؟  وي بايستي به دو چيز پاسخ دهد و ما بعنوان شهروندان و ماليات‌ دهندگان در سوئد كه از جمله حقوق ماهانه وي از همين ماليات‌ها پرداخت مي‌شود، حق داريم بپرسيم آيا حزب متبوع وي (حزب مركز) چنين ماموريتي براي آخوندي تعريف كرده است؟ و دوم اين‌ كه آخوندي چگونه فرصت مي‌كند به اين سفرها بپردازد و هزينه اين سفرها آيا فقط از حقوق نمايندگي پارلمان قابل تامين است و اگر نيست از چه منابع ديگري آخوندي براي تامين آن سود مي‌برد. بارها از نمايندگان ديگر شنيده شده است كه آن‌ها از حجم و فشار كاري شكايت دارند و بعضا عنوان مي‌كنند كه بعد از ساعات مرسوم كاري نيز بايستي به كار ادامه بدهند. بماند كه پرونده‌هاي فساد و سواستفاده مالي نيز عليه آخوندي در سوئد مفتوح هستند. 

بنابراين ما از حزب مركز كه از جانب آن يك كرسي مجلس را اشغال كرده است انتظار داريم كه به سوالات فوق‌الذكر رسيدگي و به ما بعنوان راي دهندگان و شهروندان سوئد از جمله به همين حزب پاسخ‌گو باشد. ضمنا آخوندي همواره تاكيد مي‌كند بر شفافيت اما آيا خود وي تابحال در مورد اتهامات و پرونده‌هاي مالي خود چنين كاري كرده است؟

اتحاديه انجمن‌هاي براي يك ايران آزاد (اف.اف.اف.ای)

انجمن خانواده‌هاي قربانيان قتل‌عام ۱۹۸۸

تاريخ:۷ ژوئن ۲۰۲۳