علي جنتي كانديداي وزارت ارشاد كابينه روحاني: منويات خامنه اي خط قرمز است

علي جنتي، كانديداي  وزارت ارشاد در كابينه آخوند روحاني، در كميسيون فرهنگي مجلس رژيم هنگام بررسي برنامه اش براي تصدي اين وزارت خانه گفت: خط قرمز وي در اين وزارتخانه «منويات رهبر» خواهد بود.

شورای ملی مقاومت در این رابطه اطلاعیه ای صادر کرده است که متن ان به شرح زیر است.

 علي جنتي كانديداي  وزارت ارشاد كابينه روحاني: منويات خامنه اي خط قرمز است

علي جنتي، كانديداي  وزارت ارشاد در كابينه آخوند روحاني، در كميسيون فرهنگي مجلس رژيم هنگام بررسي برنامه اش براي تصدي اين وزارت خانه گفت: خط قرمز وي در اين وزارتخانه «منويات رهبر» خواهد بود.آخوند علي طاهري، سخنگوي کمیسیون فرهنگی مجلس رژيم، در مورد علي جنتي وزير ارشاد روحاني گفت: «آقای جنتی گفت که الگو برای من در بحث خط قرمزها مقام معظم رهبری است و در جلسه‌يی که آقای روحانی با وزرای پیشنهادی خود داشته‌اند، همین موضوع را به طور شفاف مطرح کردند» (خبرگزاري سپاه پاسداران-فارس-20مرداد).

جنتي در سمتهاي استاندار خوزستان و استاندار خراسان در سركوب مردم اين مناطق نقش عمده يي داشت.

جنتي در زمان قيام مشهد در نهم خرداد 1371، استاندار خراسان بود كه با بيرحمي تمام به كشتار آلونك نشين هاي محله هاي فقيرنشين مشهد و معترضان پرداخت و شمار بالايي از آنها را باز داشت كرد كه به فاصله چند روز تعدادي از آنان حلق آويز شدند.

وزارت ارشاد، كه جنتي براي آن كانديدا شده است،  اصلي ترين ارگان اعمال سانسور، اختناق و سركوب در مطبوعات و ساير رسانه ها در نظام ولايت فقيه است.

جنتي در سالهاي نخست بعد از انقلاب يكي از اعضاي «شوراي سرپرستي راديو و تلويزيون رژيم» به رياست آخوند روحاني بود. شوراي مزبور در سال 59 كليه كاركنان آزاديخواه و غير وابسته به ولايت فقيه را به نحوي گسترده از  راديو و تلويزيون تصفيه كرد تا راه را براي حاكم نمودن سياست كامل سانسور باز نمايد و  فضاي تبليغاتي لازم براي برپايي استبداد مطلق ولايت فقيه در ايران فراهم شود. وي در سال62  رئيس «شبكه يك» (تلويزيون حكومتي) بود و در اين مقام نيز در تبعيد و تصفيه گروهي از كارگردانان و هنرمندان آزاديخواه  از راديو تلويزيون نقش فعالي داشت.

از سال71 به مدت شش سال سمت معاون امور بين الملل وزارت ارشاد را به عهده داشت  و از نزديك در تصميمات  اين وزارتخانه براي اعمال سركوب و اختناق بر جامعه فرهنگي و هنري ايران، نقش داشت.

در سال84، در دوران رياست جمهوري احمدي نژاد، علي جنتي مدتي معاون مصطفي پورمحمدي وزير كشور احمدي نژاد بود. آخوند پورمحمدي يكي از جنايتكارترين سردمداران رژيم و از مسئولان قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در سال67 است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

21مرداد1392 (12 اوت2013)