علیرغم افزایش امار تلفات کرونا، وزیر بهداشت رژیم، ۸۲۰هزار دز واکسن اهدایی را برمیگرداند

به گفته وزیر بهداشت رژیم واکسن های اهدایی از کشور لهستان توسط امریکا تولید شده است و میخواهیم انها را برگردانیم.

عین الهی میگوید که ظاهرا این واکسن های بدون هماهنگی قبلی و از منابع غیرمجاز بوده است وی در نامه به رئیس کل گمرک خواستار بازگرداندن این واکسن های شد.

در متن این نامه آمده است: “به استحضار می رساند که تعداد 820 هزار دور از واکسنهای اهدایی کشور لهستان (علیرغم هماهنگی های قبلی و مستندات دریافتی از منابع غیر مجاز بوده است. بدین منظور مذاکرات مفصلی با طرف لهستانی صورت پذیرفته و سفیر آن کشور، ارسال واکسن مذکور را اشتباه آژانس تایید کننده اروپایی دانسته . هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران به نمایندگی از طرف وزارت بهداشت، خواهان دریافت محموله جدید شامل 710/000 دز واکسن آسترازنکا شد.

واکسن های اهدایی از کشور لهستان به تعداد یک میلیون دوز طی بارنامه شماره 02023122050 قبلا دریافت شده بود. لذا خواهشمند است دستور فرمایید هماهنگی لازم با گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) جهت عودت 820 هزار دوز محموله اول و ترخیص ۷۱۰ هزار دوز واکسن محموله دوم بصورت همزمان، صورت پذیرد.

مسئولان گمرک پاسخ دهند که واکسن های غیرمجاز آیا عودت داده شده یا سرنوشت دیگری پیدا خواهند کرد. گفته می شود قبل از این یک محموله واکسن وارداتی از کشور اتریش نیز مشابه این محموله بوده است. فارس