فدراسیون کشتی امریکا، دعوت رژیم را برای رقابتهای جام تختی در ایران را نپذیرفت

فدراسیون کشتی آمریکا دعوت ایران برای حضور در رقابت های جام تختی را قبول نکرد.

علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی رژیم ، چندی پیش با ارسال ایمیل به رییس فدراسیون کشتی آمریکا، از تیم ملی کشتی آزاد آمریکا برای حضور در رقابت های جام تختی که قرار است پایان هفته جاری در تنکابن برگزار شود، دعوت کرد اما مسئولان فدراسیون کشتی آمریکا، دعوت ایران را برای حضور در جام تختی قبول نکردند.
رقابت های کشتی آزاد جام تختی ۱۹ و ۲۰ خرداد در تنکابن برگزار می شود. پیش از این نیز فدراسیون کشتی ایران به دلیل اینکه برای برخی از اعضای تیم اعزامی کشتی آزاد ایران برای سفر به آمریکا روادید صادر نشد، قید سفر به این کشور برای برگزاری دیدار دوستانه را زد.