فراحوان عفو بین‌الملل برای نجات جان پدر و پسر زیر اعدام

سازمان عفو بين الملل طی بيانيه يی نسبت به اعدام قریب الوقوع  محسن و احمد دانشپور مقدم فراخوان ابراز نگرانی کره و برای نجات انها فراخوان داده است.
بر طبق این اطلاعیه  محسن دانشپور مقدم، که بيش از 70سال سن دارد  به شدت تحت فشار قرار گرفته و با اين که از نارسايی قلبی به شدت رنج می برد و از رسيدگيهای درمانی محروم است.
احمد دانشپور (پسر محسن دانشپور 70 ساله ) محکوم به اعدام، مبتلا به بيماری حاد گوارشی است که بر اثر فقدان رسيدگيهای پزشکی وضع جسمی اش وخيم است.
محسن دانش پور پدر خانواده‌ای است که در(عاشورا ٨٨ ) بازداشت شدند و همه آنها به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، محاربه و اقدام علیه نظام به اعدام محکومشدند.
بنا بر این گزارش مطهره (سیمین) بهرامی حقیقی به اتفاق همسرش، محسن دانش پور مقدم و پسرش، احمد دانش پور مقدم، در روز عاشورا ٨٨ و به همراه یکی از اقوام خود، به نام ریحانه حاج ابراهیم، بازداشت شدند.دادستان تهران در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۹ جعفری دولت آبادی، احکام اعدام محسن و احمد دانش پور (پدر و پسر) را تاییدکرد.

پسر دیگر محسن، میثم در در عراق است.