فراخوان۱۵۰نماينده پارلمان اروپا برای آزادی ۷ گروگان اشرف

etesabدر اطلاعيه يی که از سوی استرون استيونسون رئيس هيأت رابطه با عراق در پارلمان اروپا منتشر شد  150نماينده اين پارلمان در مورد وخامت حال اعتصاب غذاکنندگان و ضرورت اقدام آمريکا و اتحاديه اروپا برای تحقق خواستهای آنان مبنی بر آزادی گروگانهای اشرفی و تأمين حفاظت ليبرتی از سوی سازمان ملل  ابراز نگرانی کرده اند.

در اطلاعي از جمله آمده است:
نمايندگان پارلمان اروپا از گروه های مختلف سياسی در پارلمان از رهبری اتحاديه اروپا و دولتهای عضو اين اتحاديه خواستند دولت عراق را وادار کنند 7 گروگان ايرانی را شامل 6 زن که توسط نيروهای دولتی عراق در اول سپتامبر از اشرف ربوده شدند، آزاد کند. در آن روز، 52تن از اعضای بی دفاع سازمان مجاهدين توسط نيروهای ويژه عراقی اعدام شدند. 42نفر باقيمانده که شاهدان عينی اين جنايت هستند، به ليبرتی منتقل شده اند.

بعد از اين حمله صدها ايرانی در نقاط مختلف دنيا در اعتصاب غذا به سر می برند. بسياری از آنها بعد از 8 هفته خودداری از خوردن غذا، وارد مرحله خطرناکی شده اند. ما بسيار نگران سلامتی آنها هستيم.

ما قوياً اين ادعای مزخرف دولت عراق که هر گونه نقشی را در اين کشتار يا اطلاع داشتن درباره محل 7 گروگان را منکر شده است، محکوم می کنيم. چرا که فاکتها و فيلمهای ويديويی و شواهد عينی متعددی وجود دارند که نقش دولت عراق را در اين قتل عام بی رحمانه و آدم ربايی اثبات می کند.

ما همچنين برخی از فراخوانها به دولت عراق که درباره اين کشتار دست به تحقيقات بزند را قوياً محکوم می کنيم. اين مثل اين می ماند که از بشار اسد خواسته شود تا درباره استفاده از تسليحات شيميايی در سوريه تحقيق کند! ما درخواست عادلانه خودمان را برای يک تحقيقات مستقل بين المللی بدون دخالت دولت عراق را تکرار می کنيم.

با توجه به اين که نخست وزير عراق، نوری المالکی در روز اول نوامبر به کاخ سفيد خواهد رفت، ما از رئيس جمهور اوباما می خواهيم تا قبل از آزادی 7 گروگان و گرفتن يک تضمين نامه کتبی از مالکی که به 3000 پناهنده و پناهجوی ايرانی در ليبرتی آزار بيشتری نرساند، با او ملاقات نکند.

اين بيانيه توسط بيش از 150 قانون گذار اروپايی امضا شده است. 6 نايب رئيس پارلمان، شامل آلخو ويدال- کوآدراس، روبرتو آنجليلی، اولدريچ ولاساک، آلکساندر آلوارو، جيانی پيتلا و لازلو سورجان، در ميان امضا کنندگان اين بيانيه هستند. و بسياری نمايندگان ارشد پارلمان وجود دارند از جمله: لويی ميشل نايب رئيس پيشن کميسيون اروپا و معاون پيشين نخست وزير بلژيک از گروه ليبرال، سورن سوندرگورد از گروه ائتلاف چپ، استفن هيوز نايب اول گروه سوسياليست- دموکرات و ژوزه بووه فعال برجسته محيط زيست از فرانسه.