فراخوان براي نجات جان دو زنداني سياسي اعتصابي در زندانهاي اروميه و گوهردشت

اعتصاب غذاي 59 زنداني در زندان كارون اهواز.

مقاومت ايران براي نجات جان آقايان عليرضا رسولي از زندانيان سياسي كرد در زندان مركزي اروميه و بهنام ابراهيم زاده از فعالان كارگري محبوس در زندان گوهردشت كرج فراخوان مي دهد و از عموم مراجع حقوق بشري بين‌المللي خواستار اقدامي مؤثر براي رسيدگي به وضعيت زندانيان سياسي در ايران به ويژه اين دو زنداني اعتصابي است كه در شرايط وخيمي قرار دارند.

جان عليرضا رسولي كه از 47روز قبل در اعتراض به محروميت از رسيدگيهاي درماني دست به اعتصاب غذا زده در خطر است. دژخيمان به رغم وخامت حال اين زنداني نه تنها او را به بيمارستان منتفل نمي كنند حتي از تحويل داروهاي تجويز شده توسط پزشك به اين بيمار جلوگيري مي كنند. او كه به بيماري سرطان و پوكي استخوان مبتلا است و بر اثر بيماري يكي از پاهايش كوتاه شده، به رغم شدت يافتن بيماريهايش به ويژه وضعيت حاد گوارشي و خونريزي معده به اعتصاب غذاي خود ادامه مي دهد.

عليرضا رسولي در اسفند 91 در جريان اعتراض به فاجعه سوختن دانش آموزان دختر روستاي شين آباد در كردستان بازداشت شد و به سه سال و نيم حبس محكوم شد.

حال زنداني سياسي بهنام ابراهيم زاده نيز كه از روز ١٢آذر ماه در اعتراض به انتقالش به بند زندانيان عادي در زندان گوهردشت و رعايت نشدن اصل تفكيك جرايم توسط قضاييه آخوندي دست به اعتصاب غذا زده رو به وخامت نهاده است. او كه از هفته گذشته در اعتصاب غذاي خشك به سر مي برد در روز دوشنبه اول ديماه بيهوش شد و به بهداري زندان انتقال يافت. شكنجه گران براي تشديد فشار بر اين زنداني سياسي حتي از دادن لباس و وسايل گرم به او خودداري مي كنند.

بهنام ابراهيم زاده بخاطر فعاليتهاي كارگري در خرداد 89بازداشت و توسط دادگاههاي فرمايشي به 5سال حبس محكوم شد.

در تحولي ديگر 59 زنداني سياسي در بند 8 زندان کارون اهواز از روز 30آذر در اعتراض به وضعيت وخامت بار زندان و اعمال فشارها و محدوديتهاي غير انساني دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

زندانيان از جمله به محروميت زندانيان از رسيدگيهاي درماني معترضند. رسيدگي سريع به وضعيت جابر صحرارودي مبتلا به بيماري ام.اس و همچنين کاظم خوش‌نمک که از آرتروز شديد رنج مي‌برد، از جمله خواستهاي آنان است.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

5 دي 1393 (26دسامبر2014)