فراخوان برای نجات سامان نسیم زندانی سیاسی محکوم به اعدام

مقاومت ایران برای نجات جان زندانی سیاسی کرد سامان نسیم، که دژخیمان رژیم آخوندی می‌خواهند او را به‌زودی اعدام کنند، فراخوان می‌دهد و خواستار موضع روشن و صریح اتحادیه اروپا و دولت آمریکا در مقابل این حکم ضدانسانی در مورد یک زندانی سیاسی است که به هنگام دستگیری تنها 17سال داشته است.
مقاومت ایران هم‌چنان از عموم مراجع و ارگانهای مدافع حقوق‌بشر به‌ویژه شورای حقوق‌بشر و کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل متحد، گزارشگر ویژه ملل‌متحد در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران، گروه کار دستگیریهای خودسرانه، گزارشگر اعدامهای خودسرانه و فراقضایی و گزارشگر ویژه حقوق کودکان می‌خواهد که تمامی اقدامات لازم برای جلوگیری از اعدام سامان نسیم را به‌عمل بیاورند.
سامان نسیم، اهل مریوان در تیرماه سال 90 بازداشت و در بیدادگاههای فرمایشی آخوندها به «محاربه و فساد فی‌الارض» و مجازات اعدام محکوم شد. حکم اعدام وی در بهمن 1392 مورد تأیید دیوان عالی رژیم آخوندی قرار گرفت.
سکوت جامعه بین‌المللی در مقابل وضعیت فاجعه‌بار حقوق‌بشر در ایران به‌ویژه روند فزاینده اعدامها، فاشیسم دینی حاکم بر ایران را نه تنها در نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق‌بشر، بلکه در صدور تروریسم و بنیادگرایی و ادامه پروژه‌های اتمی نیز تشجیع می‌کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
27بهمن 1393 (16فوریه2015)