فراخوان برای نجات 32 زندانی که در آستانه اعدام قرار دارند

مقاومت ایران برای نجات جان 32 زندانی که در آستانه اعدام قرار دارند فراخوان می‌دهد و از عموم ارگان‌های حقوق بشری خواهان اقدامی مؤثر برای نجات آن‌ها است.

در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه 32 تن از زندانیان محکوم به اعدام زندان قزل حصار به زندان تهران بزرگ در حسن آباد تهران منتقل شدند. افراد انتقالی از زندانیان بند 2 و از جمله صدها زندانی هستند که در اعتراض به اعدام‌های جمعی مخفیانه که بطور مستمر طی هفته‌های اخیر در زندان قزل حصار صورت گرفته، دست به اعتصاب غذا زده بودند.
دژخیمان که دو تن از انها رجب زاده و نوروزی نام دارند، برای زهرچشم گرفتن از زندانیان به محض ورود، آنان را به شدت مورد شکنجه و ضرب و جرح قرار دادند. آن‌ها از جمله جواد جهانی یک دانشجوی 25 ساله را فلک کردند و او را با ضربات کابل به نحوی وحشیانه مضروب و مجروح کردند. جواد جهانی از 4.5 سال پیش همراه با برادرش عابدین جهانی و یک زندانی دیگر به نام حسن کرم علی بدون گذراندن هیچ روند قضایی و به طور بلاتکلیف در بازداشت به سر می‌برند.
این اقدام به منظور تشدید فضای ارعاب در زندان‌ها و در هم شکستن فضای مقاومت صورت گرفته است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
12 دی 1393 (2 ژانویه 2012)