فراخوان به اعتراض در اصفهان، تهران و سایر شهرها علیه اسیدپاشان خامنه‌ای

شبکه های اجتماعی مجازی، فراخوانی را انتشار داده اند که در آن از تجمع مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر و همبستگی با افراد قربانی و خانواده آنها خبر داده اند.

بنا بر این گزارشها مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی باندهای ولی‌فقیه علیه زنان، به اعتصاب سراسری در دانشگاهها، مدارس، ادارات و بازار در روز شنبه سوم آبان فراخوان دادند.

در اصفهان همچنین ساعت 13روز شنبه روبه‌روی دادگستری و در مقابل استانداری این شهر تجمع اعتراضی علیه این جنایت سبعانه برگزار شود.

در تهران نیز بر اساس فراخوانی تجمعی در ساعت 10صبح شنبه سوم آبان در میدان آزادی برگزار می‌شود.

بنا‌ به فراخوان دیگری قرار است روز شنبه تجمعی اعتراضی در مقابل وزارت کشور رژیم برگزار شود. دانشجویان دانشگاههای مختلف تهران برای شرکت در این تجمع اعلام آمادگی کرده‌اند.

در سایر شهرهای میهن نیز در روز شنبه تجمعها و تظاهراتهای مختلف برنامه‌ریزی شده است.