فراخوان خانم رجوی به تحقیقات مستقل بین‌المللی در مورد اعدام ریحانه جباری

اجلاس جاری مجمع عمومی باید پرونده نقض حقوق‌بشر در ایران را به شورای امنیت احاله کند.

مذاکره و معامله با رژیم خونریزی که به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیست خنجر در قلب حقوق‌بشر است

همه شواهد از این حکایت دارد اعدام جنایتکارانه خانم ریحانه جباری پس از هفت سال و نیم زندان و شکنجه، که به‌رغم اعتراضات گسترده و فراخوانهای بین‌المللی صورت گرفت، انگیزه‌ها و دلایل سیاسی داشته و حتی در چهار چوب قوانین قرون‌وسطایی آخوندها غیرقانونی بوده است.

از آنجایی که او به‌خاطر دفاع از خود در مقابل تعرض یک مأمور اطلاعات آخوندی دستگیر شده بود، دژخیمان کمترین ترتیبات قانونی خودشان را هم در پروسه تحقیقات و محاکمه او رعایت نکردند، چرا که از برملا شدن اسرار مافیای ترور و آدم کشی و فساد رژیم آخوندی یعنی وزارت اطلاعات وحشت داشتند. عفو بین‌الملل اعلام کرد «اعدام ریحانه جباری که بعد از یک تحقیقات عمیقاً ناقص و یک محاکمه پرعیب محکوم شده بود، توهین به عدالت است… . این یک ننگ خونین دیگر بر کارنامه حقوق‌بشر ایران است».

از سوی دیگر ایستادگی خانم جباری و تسلیم نشدن وی به فشارهای مأموران سرکوبگر و تن ندادن به خواستهای دیکته شده از سوی آنان خشم رژیم آخوندی را در مورد او مضاعف کرده بود. وی در 12فروردین 93 در یک نوار صوتی خطاب به مادرش گفت «… دادگاه مرا به خونسردی در قتل و جنایتکار بیرحم بودن متهم کرد اشک نریختم و التماس نکردم و کولی وار هوار نزدم چون به حمایت قانون اطمینان داشتم… چه خوش خیال بودیم که از قضات توقع عدل و داد داشتیم. با آغوش باز از مرگ استقبال می‌کنم چرا که در دادگاه خداوند متهم می‌کنم مأموران آگاهی را متهم می‌کنم بازپرس را، متهم می‌کنم قاضی دیوانعالی کشور را، کسانی که بی‌دریغ کتکم زدند… من در دادگاه خالق هستی متهم می‌کنم… تمام کسانی که بی‌توجه و یا به دروغ و یا از روی ترس حق من را ناحق کردند».

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران، با درود به پایداری ریحانه جباری و ضمن ابراز همدردی با خانواده داغدارش، مردم ایران به‌ویژه زنان و جوانان ایران را به همبستگی با خانواده جباری و همچنین به اعتراض و مقاومت در برابر احکام جنایتکارانه اعدام و سرکوب وحشیانه زنان مانند اسیدپاشی فراخواند.

او خواستار یک تحقیقات مستقل بین‌المللی در مورد اعدام ریحانه جباری به‌مثابه یک نمونه از احکام اعدام خودسرانه، فراقانونی و جنایتکارانه که در زمان روحانی ابعاد بسیار بیشتری به خود گرفته است، شد.

در حالیکه رژیم آخوندی همه کنوانسیونها و قوانین بین‌المللی را به سخره گرفته و به‌رغم 60 قطعنامه ملل‌متحد هم‌چنان به خونریزی و جنایت ادامه می‌دهد، خانم رجوی از اجلاس جاری مجمع عمومی ملل‌متحد خواست پرونده نقض سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران و اعدامهای جمعی و خودسرانه و جنایات فجیعی مانند اسید پاشیدن بر روی زنان به شورای امنیت ملل‌متحد ارجاع دهد تا با تصمیمات لازم‌الاجرا با این توحش و بربریت قرون‌وسطایی به‌ویژه علیه زنان مقابله کند. وی افزود مذاکره و معامله با رژیم خونریزی که به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیست خنجر در قلب حقوق‌بشر و خیانت به ارزشها و اهدافی است که ملل‌متحد بر آن بنا شده است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
4آبان2014 (26اکتبر2014)