فراخوان شخصیت های سیاسی و اجتماعی و رهبران تشکل های سیاسی و سازمان غیر دولتی عراق

برای بازگشت فوری مجاهدین از لیبرتی به اشرف

کمیساریای عالی پناهندگان باید مسئولیت تمام عیار ساکنان را که افراد مورد نگرانی و افراد حفاظت شده هستند برعهده بگیرد.

۲۵۹ شخصیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، رهبران عشایر، سازمان های غیر دولتی، روزنامه نگاران، روشنفکران و هنرمندان، وکلا و حقوقدانان عراقی ضمن محکوم کردن حمله موشکی ۹ فوریه به کمپ لیبرتی محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق را که طبق کنوانسیون ۴ ژنو سال ۱۹۴۹ و قانون انساندوستانه بین المللی و بیانیه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل افراد حفاظت شده هستند، محکوم کردند و برای تأمین امنیت آنها، خواستار برگرداندن آنها به قرارگاه اشرف که دارای وسعت بیشتر و ساختمانهای مستحکم و پناهگاه که با هزینه ساکنان ساخته شده است، شدند.

امضا کنندگان که شامل ۳۳ شخصیت سیاسی و رهبران عشائر، رهبران ۳۸ تشکل سیاسی و سازمانهای غیر دولتی و اقلیتهای مذهبی، ۴۷ روزنامه نگار و ۱۴۱ شخصیت فرهنگی و وکیل و حقوقدان عراقی هستند، یادآور شدند:

ساکنان کمپ اشرف به‌ بهانة انتقالشان به کشورهای سوم و بر اساس توافقنامه امضا شده بین دولت مالکی و یونامی به اجبار ازا شرف به کمپ لیبرتی جابجا شدند.

اما بعد از گذشت بیش از یک سال، ثابت شد که لیبرتی مکانی موقت و حفاظت شده نبوده و حتی از استانداردهای انسانی و بین‌المللی زندانها هم برخوردار نیست بلکه یک زندان برای ساکنان است و حمله موشکی جنایتکارانه از جانب نیروی ترروریستی قدس رژیم ایران در روز ۹ فوریه ۲۰۱۳ به کمپ لیبرتی که بر اثر آن ۸ تن از این پناهندگان کشته و حدود ۱۰۰ نفر مجروح شدند نشان داد که لیبرتی یک قتلگاه برای این پناهندگان است.

این شخصیت ها و تشکلهای ملی عراق تاکید کرده اند مسئله اصلی این پناهندگان فقدان امنیت در لیبرتی است لذا خواستار اجرای موارد زیر شده اند:

۱. برای تأمین امنیت ساکنان لیبرتی، آنها فورا به کمپ اشرف برگردانده شوند و انتقال آنها به کشورهای دیگر از اشرف انجام شود.

.۲ کمیساریای عالی پناهندگان باید مسئولیت تمام عیار ساکنان را که پناهجو و افراد مورد نگرانی و افراد حفاظت شده طبق قوانین وکنوانسیون های بین المللی هستند، برعهده بگیرد.

.۳ دبیرکل ملل متحد باید فورا نماینده اش در عراق مارتین کوبلر را از پرونده اشرف برکنار کند، چون او نقش منفی و جانبدارانه بعنوان وکیل دولت مالکی علیه این پناهندگان داشته و یک بی خانمان سازی اجباری را به آنها تحمیل و شرایط وقوع جنایت علیه بشریت در لیبرتی را تسهیل کرده است.

شماری از شخصیتها و تشکل هایی که از بیانیه مزبور حمایت کرده اند عبارتند از:

دکتر ظافرالعانی دبیرکل تجمع آینده ملی

شیخ احمد ابو ریشه شیخ الشیوخ قبیلة دلیم و رئیس کنگره بیداری عراق

راسم العوادی از رهبران جنبش ملی وفاق

شیخ علی حاتم امیر قبیله دلیم

میناس ابراهیم الیوسفی دبیر کل حزب دمکرات مسیحی عراق

اسماعیل الحدیدی رئیس سازمان حقوق بشر کرکوک

شیخ سعدون العبیدی شیخ عشیره العبیدی