فراخوان مریم رجوی به تشکیل یک جبهة واحد علیه رژیم ایران و تروریسم و بنیادگرایی تحت هدایت آن در منطقه

shora

جلسه بین المللی در پاریس به مناسبت ماه رمضان: فراخوان مریم رجوی به تشکیل یک جبهة واحد علیه رژیم ایران و تروریسم و بنیادگرایی تحت هدایت آن در منطقه

 فراخوان کنفرانس به تأمین امنیت ساکنان لیبرتی وبازگرداندن آنها به اشرف.

در روز شنبه۱۲مرداد، ۳ اوت، به مناسبت ماه مبارک رمضان، نمایندگانی از کشورهای عربی و اسلامی و نمایندگانی از جوامع اسلامی در کشورهای اروپایی علیه دخالتهای فزاینده و جنگ افروزیهای رژیم ملایان در کشورهای منطقه هشدار دادند و بر لزوم اتحاد عمل در مقابل این رژیم که حامی اصلی تروریسم و مروج اصلی بنیادگرایی و دیکتاتوری دینی در جهان امروز و مهمترین عامل تفرقه و جنگ افروزی در بین مسلمانان است، تأکید کردند.

هیأتهایی از ۳۰کشور خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله سوریه، مصر، عراق، اردن، فلسطین، الجزایر، مراکش، تونس، یمن، کویت، بحرین، سنگال، افغانستان، ایران، همچنین از فرانسه، ایتالیا و… در این کنفرانس که توسط کمیته عربی-اسلامی دفاع از ساکنان اشرف برگزار شد. شرکت کردند.

شرکت کنندگان در این جلسه که همزمان با شروع کار حسن روحانی، رئیس جمهور جدید ملایان بود، تأکید کردند روحانی که از فیلتر شورای نگهبان خامنه ای عبور کرده است، از ابتدا در تمامی جنایتهای این رژیم سهیم بوده است. او هرگز قادر به ایجاد تغییر در سیاستهای رژیم ایران نیست چرا که هر تغییر جدی بی تردید به سرنگونی تمامیت رژیم راه می برد. آنها تصریح کردند که تغییر رژیم تنها به دست جایگزین دموکراتیک آن یعنی مردم و مقاومت سازمانیافته آنان امکانپذیر است.

کنفرانس که به ریاست سید احمد غزالی نخست وزیر سابق الجزایر و رییس کمیته عربی- اسلامی دفاع از ساکنان اشرف برگزار شد، یک پارچه از مجاهدان اشرف و لیبرتی حمایت کرد و خواستار بازگرداندن فوری ساکنان لیبرتی به اشرف و تأمین امنیت آنها شد.

در این برنامه شماری از شخصیتهای برجسته سیاسی از آمریکا و اروپا از جمله تام ریچ، اولین وزیر امنیت داخلی آمریکا و فرماندار اسبق پنسیلوانیا سخنرانی کردند. طارق هاشمی، معاون رئیس جمهور عراق نیز طی پیامی با اشاره به اینکه حملات موشکی به قرارگاه لیبرتی توسط شبه نظامیان وابسته به رژیم ولایت فقیه و با پشتیبانی دولت نوری مالکی صورت گرفته است، گفت: «سازمان ملل می بایستی که دخالت می کرد و دولت نوری مالکی را ملزم می ساخت که یا امنیت و زندگی شرافتمندانه را در این قرارگاه تأمین نماید یا آن را به طور کامل می بست و ساکنان را به قرارگاه اشرف باز می‌گرداند. گرچه انتخاب راه کار آخر راه حل عملی بهتری است اما سازمان ملل هیچ اقدامی نکرد».

دیگر سخنرانان این برنامه عبارت بودند از: سید احمد غزالی، نخست وزیر سابق الجزایر و انیسه بومدین اسلام شناس و بانوی اول الجزایر در دوران حواری بومدین؛ محمد الحاج محمد، نماینده پارلمان اردن؛ سرتیپ عبدالعلا النعیمی، از فرماندهان ارتش آزاد و رئیس شورای نظامی استان جولان؛ محمد العریبی، وزیر خارجه سابق مصر و عاطف مخالیف و ماجده یوسف نمایندگان پارلمان این کشور؛ شیخ تیسیر التمیمی، قاضی القضات فلسطین؛ فتحیه بقالی نماینده پارلمان از مراکش؛ روبرت توریسلی، سناتور پیشین از آمریکا؛ طاهر بومدرا، رئیس پیشین حقوق‌بشر هیأت یونامی و مسئول پرونده اشرف در ملل متحد؛ ایو بونه، استاندار و رئیس سابق د. اس. ت و ژاک گایو اسقف مترقی از فرانسه؛ کاک بابا شیخ حسینی، سازمان خبات کردستان ایران؛ خلیل مرون، و زاهو مسکین ، رئیسان مساجد اوری و رئوسیت از فرانسه؛ شیخ درامه، معاون فدراسیون مسلمانان آفریقایی در فرانسه و ثائر الحاج، رئیس جریان آینده سوریه؛

همچنین کلثوم کنو، قاضی از تونس؛ فلک الجمعانی نماینده پارلمان از اردن؛ تحیه الحبیب، رئیس اتحادیه زنان و رئیس حزب الامل از موریتانی؛ زهرا توخی زابلی، نماینده پارلمان از افغانستان؛ سواد اسبای، نماینده سابق پارلمان ایتالیایی و آوا ندیه، رئیس انجمن  از سنگال به نمایندگی از زنان شرکت کننده در این جلسه به سخنرانی پرداختند.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، در این جلسه همة مسلمانان را به اتحاد در جبهة واحدی علیه این رژیم و تروریسم و بنیادگرایی تحت هدایت آن فراخواند. وی گفت: این رژیم، دشمن همة مسلمانان و تمام کشورهای عربی واسلامی و سرسختترین دشمن خدا و خلق است.

 وی افزود: پیروان همة ادیان و شاخه های مختلف اسلام اعم از شیعه و سنی، علما و روحانیان جهان اسلام، شخصیتهای سیاسی، رهبران عشایر و احزاب سیاسی با هر گرایشی در این جبهه جا دارند. زیرا که این مبارزهیی است علیه دشمن حیات و موجودیت تمام مسلمانان و تمام مردم منطقه.

رجوی اتحاد و همبستگی در مقابل نظام ولایت فقیه را مهمترین عامل خنثی کردن و کنار زدن توطئه های این رژیم خواند و گفت نباید اجازه داد این رژیم با تفرقهافکنی مذهبی مسلمانان را در مقابل یکدیگر قرار دهد.

وی افزود: نبردهای درخشان ملت سوریه و قیامهای مردم عراق جبهة ارتجاع و استبداد به سردمداری رژیم ولایت فقیه را در تنگنا قرار داده است. دموکراسی در منطقه، بزرگترین دشمن نظام ولایت فقیه در ایران است. آخوندها تا روزی که سقوط نکردهاند، از مداخله و تحریک و جنگ افروزی در سراسر این منطقه دست برنمیدارند. این رژیم تلاش می‌کند هر روند دموکراتیکی را در منطقه تخریب کند. برخی به اشتباه تصور می‌کنند که رژیمِ ایران در پیِ اِعمال سلطة شیعیان بر اهلِ تسنن است در حالی که هدف این رژیم، گسترش نفوذ و سلطة اش در منطقه است تا بتواند حاکمیت لرزان خود در تهران را حفظ کند. به این منظور آخوندها انواع روشهای ضدانسانی و حیلهگرانه را به کار میگیرند. برای آنها نه خون شیعه، نه خون سنی و نه خون هیچ انسانی حرمت ندارد.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت: بنیادگرایی و استبداد زیر پردة دین که بر اثر مبارزات مردم ایران و پیشتازان مجاهدش، از نظر اجتماعی و فرهنگی در ایران شکست خورده است، اکنون در سایر کشورهای منطقه نیز با مقاومت خلقهای بهپاخاستة این کشورها مواجه شده است. در چنین شرایطی ارائه یک آلترناتیو شایستة سیاسی، فرهنگی و مذهبی در مقابل دیکتاتوری دینی بیش از هر زمان دیگری ضروری است. یک راه حل اصیل که الگوی بنیادگرایی را به کلی کنار بزند و چهرة حقیقی اسلام را به عنوان دین آزادی، عدالت، بردباری و برابری نشان دهد. این همان اسلام مورد اعتقاد مجاهدین خلق ایران است که مبتنی بر حقیقت اسلام است. الگویی که مدافع حاکمیت مردم و برابری زن و مرد است، خواهان حکومتی بر پایة جدایی دین و دولت است، به بردباری با پیروان سایر ادیان و عقاید فرا میخواند و مدافع حقوق بشر است و خواستار رفاه عمومی و پیشرفت دانش و تکنولوژی است.

رجوی در ادامه سخنان خود همة مسلمانان در سراسر جهان به ویژه در کشورهای عرب و اسلامی منطقه را به یاری مجاهدان آزادی در اشرف و لیبرتی فراخواند و گفت: نگهداشتن این جمعیت بیدفاع و بیپناه در قتلگاه لیبرتی یک جنایت است و آنها باید هر چه سریعتر  به اشرف که از امنیت بیشتری برخوردار است منتقل شوند.

مریم رجوی تأکید کرد: ما از روز اول، در برابر رئیس جمهور جدید رژیم گفته ایم لازمه هر گونه تغییر واقعی آزادی بیان، حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب، توقف سیاست تجاوزکارانه در سوریه و عراق و دست برداشتن از تولید بمب اتمی است. شاخصهایی که آخوندها از آن به شدت وحشت دارند. آنها همچنان در مسیر شکست خورده حرکت میکنند لذا راه حل مسألة ایران و راه دستیابی به صلح و برادری و دوستی در تمام منطقه سرنگونی رژیم ولایت فقیه به دست مردم و مقاومت ایران است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران