فراخوان به امضاء پتیشن (طومار) محاکمه ی نوری المالکی بخاطر جنایت علیه بشریت

هموطنان گرامی، ایرانیان آزادیخواه و وطن دوست

کاخ سفید در آمریکا یک پتیشن (طومار) علیه مالکی بر روی سایت خود قرار داده است. این پتیشن می گوید که او باید بخاطر جنایت جنگی محاکمه شود و توضیح داده است که اگر تعداد امضاء کنندگان این پتیشن به   100.000 (صدهزار) امضاء برسد، آقای اوباما، رئیس جمهور آمریکا موظف است که اقدام کند.
تاریخ مهلت امضاء این پتیشن تا 27 آگوست (اوت) می باشد.

شما میتوانید با ذکر نام و نام خانوادگی خود و دادن یک ای میل در امضاء این پتیشن شرکت کنید. سپس یک ای میل برای شما ارسال می شود و در این پست الکترونیکی یک لینک وجود دارد که شما با کلیک کردن روی این لینک، امضاء خود را تصدیق می نمایید. پر کردن مشخصات، دریافت کردن پست الکترونیکی و تایید آن تنها چند
دقیقه طول می کشد.

لطفا برای امضاء این پتیشن (طومار) روی این لینک کلیک کنید