فرانس ۲۴: سه خواسته برجامی رژیم که توسط امریکا رد شده است

فرانس ۲۴ از سه خواسته برجامی رد شده رژیم ایران از سوی آمریکا ، خبر داد

علی منتظری خبرنگار شبکه فرانسوی “فرانس۲۴” در تهران نوشت: 

خواسته نخست رژیم ایران درباره حفظ توانمندی های هسته ای اش در سطح فعلی است. امریکایی ها مخالف این موضوع و خواستار بازگشت توانمندی های هسته ای تهران به سطح زمان آغاز برجام یعنی سال ۹۴ هستند. 

رژیم ایران خواهان جمع آوری و نگهداری سانتریفیوژهای نسل جدید خود در انبار تحت نظارت آژانس است اما امریکا خواستار نابودی همه سانتریفوژهای مازاد بر آغاز برجام در سال ۹۴ و بازگشت تعداد سانتریفوژهای موجود ایران به سطح این زمان است. 

رژیم ایران درخواست کرده برای توافق، پایان نهایی تحقیقات آژانس درباره ابعاد نظامی احتمالی در فعالیت هسته ای تهران از جمله سوالات درباره منشاء اورانیوم در سه مرکز هسته ای ایران اعلام شود اما امریکا این موضوع را رد کرده است. عصر ایران