فرماندار دزفول: قیمت مواد مخدر از سبزی خوردن نیز ارزان تر شده است

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا حبیب اله آصفی، فرماندار ویژه دزفول، روز یکشنبه در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان دزفول در سالن جلسات این فرمانداری گفت: افراد سودجو برای خنثی کردن اقدامات دولت در مبارزه با مواد مخدر ، هزینه ترانزیت مواد مخدر را تامین کرده تا جوانان به راحتی به مواد مخدر ارزان دست یابند.

فرماندار ویژه دزفول نسبت به گسترش دامنه اعتیاد در جامعه به دلیل مواد مخدر ارزان هشدار داد و گفت:متاسفانه قیمت مواد مخدر از سبزی خوردن نیز ارزان تر شده است.

وی ضمن هشدار نسبت به سهولت دسترسی به مواد مخدر در جامعه اظهار کرد: دزفول در منطقه ای واقع شده که با آلودگی های زیادی روبروست و به محلی برای ترانزیت مواد به سایر استانها تبدیل شده است.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی جامعه گفت: در حال حاضر به دلیل وضعیت کشور هیچ گونه اعتباری برای احداث اقامتگاه نگهداری از افراد معتاد وجود ندارد و این در حالی است که دستگاه های اجرایی مبارزه با مواد مخدر به صورت جزیره ای عمل کرده و اقدامات آنها بی اثر است.

وی بر لزوم همکاری و حمایت کلیه دستگاه های اجرایی برای ریشه کنی مواد مخدر تاکید کرد و از کمیته فرهنگی علمی مبارزه با مواد مخدر این شهرستان خواست راهکار علمی برای پیشگیری از اعتیاد ارائه نماید.