فلاکت اوضاع اقتصادی رژیم و اعتراف نماینده مجلس اخوندی: دولت ارز ندارد!!!!

روح الله ایزدخواه نماینده مجلس ارتجاع در پاسخ به صحبتهای جواد ساداتی نژاد، وزیر کشاورزی رئیسی جلاد که گفته بود بدلیل گرانی شدن ارد به مردم رایانه میدهیم، نوشت : «گران کن و یارانه بده، نسخه وارداتی مدیریت اقتصادی.»

ایزدخواه در اینستاگرام خود با درج تصویری از مصاحبه وزیر کشاورزی نوشت: حذف ارز ترجیحی کار خودش را می کند. به آقایان گفتم این کار تورم دارد؛ گفتند فقط 7 درصد. گفتیم تورم از یارانه جلو خواهد زد. گفتند ارز ترجیحی به هدف اصابت نکرده. گفتیم از اصلاح ساختار تولید شروع کنید نه گران کردن. گفتند ارز نداریم.

او ادامه داد: حالا معلوم شد اولا ارز ترجیحی با تمام مشکلاتش به هدف اصابت کرده بود. والا نباید شاهد این گرانی های فاحش می بودیم. ثانیا مشکل کمبود ارز از راه دیگری قابل حل بود. ثالثا معلوم شد که نسخه نویسان دولت چقدر پیش بینی هایشان از گرانی، واقعی بوده است. او در پایان نوشته است: گران کن و یارانه بده، نسخه وارداتی مدیریت اقتصادی. نامه نیوز