فیلمی متفاوت از قربانیان جذب توریست خارجی آخوند حسن روحانی و پز مدره نمایی

قسمت اول این فیلم در طول ماههای اول روی کار آمدن آخوند روحانی شیاد و حیله گر آماده و جهت جذب توریست خارجی با استفاده از یوتوب و شبکه های فارسی خارج از کشوری پخش شد. در این فیلم شش جوان به شکلی متفاوت از شرایط واقعی جوانان در ایران دیده می شوند که با حرکتهای متنوع رقص با آهنگ «فارل» در یک کوچه بن بست و داخل یک ساختمان و بالای پشت بام یک یا چند خانه در تهران یک فیلم تبلغی – به درخواست اصلاح طلبان قلابی – برای جذب توریست درست می کنند. در بخش دوم این فیلم اما، به محض اینکه کلید آخوند حسن روحانی می شکند و مذاکرات به نتیجه ای نمی رسد، تمامی 6 بازیگر این فیلم تبلیغاتی طی روزهای گذشته دستگیر شده و راهی زندان می شوند