فیلم اعترافات وحشت زده یک مداح رژیم از شرایط وخیم پاسداران رژیم در سوریه

این مداح که نامش حمید علیمی می باشد وحشت خود از شرایط پاسداران رژیم در سوریه را در یکی از محافل هیئت های پاسداران ابراز می کند. این پاسدار مزدور خود اعتراف می کند که اولا از طرف سفارت رژیم به آنجا رفته است، دوما همیشه همراه بیش از 30 نفر به بیرون می رفته است و سوما گاهی اوقات یک هفته هم در خانه تنها می مانده است.