فیلم – حمله جوانان عراقی به نیروهای مالکی \ تسخیر شهر موصل و اطلاعیه شورای نظامی انقلابیون عراق

هموطنان گرامی توجه بفرمایید که در مبارزاتی که در حال حاضر در عراق در جریان است، مردم مظلوم عراق، سرکوب شدگان و انقلابیون عراقی نیز به شکل گسترده ای حضور دارند. ما از مردم و انقلابیون عراقی حمایت می کنیم و نه به هیچ وجه از بنیادگرایان داعش