فیلم – سخنان افشاگرانه محمد دادکان در مورد فساد در دولت و مجلس رژیم

در فیلم ضمیمه شده دکتر محمد دادکان – رئیس سابق فدراسیون فوتبال – طی مصاحبه ای تلویزیونی که به شکل زنده از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده است، به افشاگری شجاعانه ای در مورد فساد در تمامی حاکمیت جمهوری اسلامی پراخته است.