فیلم – مستندی از کسادی بازار انتخابات در شهرهای مختلف ایران – جمعه 7 اسفند

برای دانلود فیلم اینجا کلیک کنید (17.1 مگابایت)

بخش اول این فیلم استقبال مردم از کاندید نمایندگی در مجلس ارتجاع با هو کردنهای پیاپی و فریادهای دروغگو، دروغگو و نیز مرگ بر امید کریمیان (کاندید نمایندگی مجلس ارتجاع از کردستان) است که در شهر مریوان فیلمبرداری شده است و بخش دوم فیلم مستندی از کسادی بازار انتخابات در شهرهای مختلف ایران در امروز – جمعه 7 اسفند 1394- است.