فیلم مستند تکاندهنده « لحظه های آخر» تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام

فیلم مستند « لحظه های آخر» تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام مستند تکاندهنده ای از شرح حال ستمهائی است که به زنان و دختران سیاسی در زندانهای مخوف نظام پلید ”جمهوری اسلامی”است. شما میتوانید در صورت تمایل انرا به طور رایگان دانلود کنید. اینجا را کلیک کنید