قائم مقام وزارت خارجه سوئد به ایران سفر میکند

بر اساس گزارشهای رسانه های سوئد، قائم مقام وزارت خارجه این کشور، آنیکا ثودر، Annika Söder، برای یک دیدار دوروزه به ایران سفر میکند.

وی طی روز های دوشنبه و سه شنبه، 7-8 نوامبر در ایران خواهد بود و پیرامون مسائل سوریه و دیگر مسائل خاورمیانه و همچنین نقش سوئد در سازمان ملل متحد با مقامهای رژیم دیدار و گفتگو کند.

منشی مطبوعاتی مارگوت والستروم ، به رسانه ها گفته است که آنیکا ثودر در سفر خود در مورد مسائل دوجانبه از قبیل معاملات تجاری و حقوق بشر نیز گفتگو خواهدداشت.

روحانی و هلنا سانگلند

روز 31 اکتبر نیز سفیر جدیدی سوئد در تهران خانم هلنا سانگلند استوارنامه خود را رئیس جمهور رزیم ایران تحویل داد.

هلنا سانگلند و حسن روحانی در دیدار خود تاکید کردند:«امروز در وضعیت ‏پسابرجام، شرایط بسیار مناسبی برای توسعه روابط میان تهران و ‏استکهلم ایجاد شده است».  انها همچنین تاکید کردند«در سال های اخیر اقدامات مناسبی در روند توسعه سطح روابط اقتصادی ‏دو کشور انجام شده و لازم است تا رسیدن به نقطه مطلوب و استفاده از همه ظرفیت‌ها بویژه در حوزه انرژی و ‏صنعت، تلاش ها ادامه یابد.‏»

این سفر در حالی انجام میشود که هفته گذشته احمد شهید فرستاده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران و بانکیمون دبیر کل سازمان ابراز نگرانیهای خود را نسبت به وخیمتر شدن اوضاع حقوق بشر ایران ابراز داشتند.

مسعود کیانی، یک سخگوی اتحادیه انجمنها برای ازاد، میگوید وزارت خارجه سوئد و وزیر خارجه این کشور مرتبا ابراز نگرانی از وضعیت سرکوب اپوزیسیون ترکیه اعلام میدارد ، اما نوبت به ایران که میرسد سکوت اختیار کرده و ابراز وجود نمیکند.

وی به خانم مارگوت والستروم وزیر خارجه سوئد توصیه میکند که از وضعیت وخیم حقوق بشر و سرکوب آزادیها در ایران را ،که اسناد فراوانی موجود است و هفته گذشته نیز مقامات حقوق بشری سازمان ملل وسیعا ان را مورد توجه قرار دادند، انتقاد کند.