قتل عام در اشرف – شماره ۲۷

shora

چهارمین روز اعتصاب غذا در کمپ لیبرتی و اعتصاب غذای ایرانیان در ژنو، لندن و برلین برای آزادی  ۷مجاهد گروگان و استقرار نیروهای کلاه آبی ملل متحد در اشرف و لیبرتی

اعتصاب غذای ساکنان لیبرتی، در اعتراض به قتل عام اول سپتامبر در اشرف، توسط نیروهای عراقی تحت امر مالکی چهارمین روز خود را پشت  سر می‌گذارد. در این قتل عام که  به دستور شخص خامنه ای و توسط نیروهای تحت امر مالکی در هماهنگی کامل با نیروی تروریستی قدس صورت گرفت، ۵۲تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران توسط نیروهای عراقی اعدام و ۷تن به گروگان گرفته شدند.

اعتصاب غذا کنندگان اعلام کرده اند که تا آزادی گروگانها، شامل  ۶زن مجاهد خلق و تا  استقرار نیروهای کلاه آبی ملل متحد در کمپهای اشرف و لیبرتی و به عهده گرفتن حفاظت ساکنان، به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد.

همزمان با لیبرتی ایرانیان حامی مجاهدان اشرفی در ژنو، لندن و برلین نیز در حمایت از خواستهای اعتصاب غذا کنندگان لیبرتی دست به اعتصاب غذا زده اند.

علاوه بر این در بسیاری از پایتختهای دنیا نیز ایرانیان در اعتراض به کشتار ساکنان  بی سلاح اشرف، که پناهندگان و افراد حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو، هستند، دست به تحصن زده اند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

 ۱۳شهریور۱۳۹۲ (۴ سپتامبر ۲۰۱۳)