قتل عام و اعدام جمعی در اشرف – شماره 46

shora

هفت گروگان در زنداني در فرودگاه بغداد و در دست لشكر كثيف و تشكيلات مبارزه با تروريسم مالكي هستند.

فراخوان به ملل متحد، صليب سرخ، آمريكا و اتحاديه اروپا براي ديدار با گروگانها و اقدام براي آزادي آنها.

تكذيب مشاور سياسي مالكي در وحشت از عواقب بين المللي جنايت عليه بشريت و زمينه سازي براي استرداد.

طبق آخرين گزارشها 7گروگان اشرفي همچنان در زنداني در محوطه فرودگاه بغداد هستند و تحت كنترل لشكر كثيف (لشكر طلايي) و تشكيلات ”مبارزه با تروريسم“ هستند كه تحت كنترل شخص مالكي مي باشند. اين گروگانها در ابتدا پس از ربوده شدن از اشرف به منطقه سبز بغداد برده شده و سپس به زنداني در محوطه فرودگاه منتقل شدند.

روز گذشته كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد اعلام كرد 7گروگان ”بر طبق گزارشهاي رسيده به كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد …. در جايي در عراق نگهداري ميشوند و در خطر اين هستند كه برخلاف اراده خودشان به ايران بازگردانده شوند. اين هفت تن همگي براي كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد بعنوان پناهجويان شناخته شده اند، و اين ارگان اميدوار است فرصت مصاحبه با آنها را داشته باشد. در پرتو گزارشهاي متعدد و مستمر در هفته گذشته كه اين افراد ممكن است در خطر بازگرداندن به ايران باشند، كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد از دولت عراق ميخواهد كه جاي آنها را مشخص كند، و امنيت فيزيكي آنها را تضمين نمايد، و از آنها در برابر بازگرداندنشان به ايران برخلاف خواست خودشان حفاظت نمايد“.

در چنين شرايطي به گزارش آسوشيتدپرس جرج باكوس مشاور سياسي مالكي و ”مسئول پرونده مجاهدين در دولت عراق روز جمعه تكذيب كرد كه اين هفت نفر مفقود در بازداشت عراق هستند“.

اين دروغ آشكار از يك سو وحشت دولت عراق از عواقب سياسي و بين المللي و قضايي جنايت عليه بشريت در اشرف و از سوي ديگر زمينه سازي اين دولت براي استرداد گروگانها به رژيم آخوندي را برملا ميكند.

مقاومت ايران از دولت آمريكا و ملل متحد كه در قبال سلامت و امنيت اين گروگانها مسئوليت تمام عيار حقوقي، سياسي و اخلاقي دارند مي خواهد براي آزادي سريع و بلادرنگ آنها اقدام نمايد. مقاومت ايران همچنين از نمايندگان آمريكا، ملل متحد، صليب سرخ بين المللي و جامعه ديپلماتيك مقيم بغداد بويژه ديپلماتهاي اروپايي مي خواهد براي اطمينان از سلامتي اين گروگانها با آنها ديدار كنند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

23شهريور1392 (14سپتامبر2013)