قتل عام و اعدام جمعی در اشرف – شماره 52

shora

 

 

بازديد جانشين معاون وزير خارجه آمريكا و هياتهاي سازمان ملل و كميسارياي عالي پناهندگان از ليبرتي و اعتصاب كنندگان و گفتگو با نمايندگان مجاهدين.

روز دوشنبه 25شهريور آمباسادور برت مك گرك, جانشين معاون وزير خارجه آمريكا، كه توسط نماينده كنوني دبيركل ملل متحد و هيأتهايي از سازمان ملل متحد و كميسارياي عالي پناهندگان، همراهي مي‌شد از كمپ ليبرتي و اعتصاب كنندگان ديدار و با نمايندگان ارشد مجاهدين گفتگو كرد. آنها همچنين با شماري از 42نفر نجات يافتگان قتل عام 10شهريور اشرف و فرزندان و خانواده شهيدان اين قتل عام و 7گروگان اشرفي ديدار كردند. نمايندگان مجاهدين ضمن تشكر از بازديد آمباسادور مك گرگ و با تأكيد بر مسئوليت دولت آمريكا در قبال سلامت و امنيت ساكنان، نكات و درخواستهاي خود را به شرح زير با او در ميان گذاشتند و خواستار شدند كه به توجه وزير كري رسانده شود:

1- اقدام براي آزادي بلادرنگ گروگانها و جلوگيري از استرداد آنها به فاشيسم ديني حاكم بر ايران. نمايندگان مجاهدين يادآور شدند كه 7گروگان در روز 10شهريور توسط نيروهاي مهاجم عراقي از اشرف ربوده شده و همچنان در زنداني در مجاورت فرودگاه بغداد نگهداري مي‌شوند.

2- استقرار شبانه روزي تيم ناظر يونامي در ليبرتي و بر عهده گرفتن حفاظت ليبرتي از سوي كلاه آبي‌هاي ملل متحد. به‌خصوص كه قتل عام 10شهريور هيچ ترديدي باقي نگذاشته كه دولت عراق عامل سركوب و كشتار مجاهدين است و هيچ صلاحيتي براي حفاظت آنان ندارد. ساكنان پيشنهاد دولت عراق براي افزايش دوربينها و افزايش نيروهاي امنيتي عراقي در ليبرتي را قوياً رد كرده و گفتند اين اقدامها، صرفاً زمينه سازي براي كشتارهاي بعدي است.

3- تأمين الزامهاي هفتگانه امنيتي در ليبرتي كه دولت عراق تا كنون از آن جلوگيري كرده است. اين الزامات عبارتند از بازگرداندن 17500تي وال، انتقال جليقه ها و كلاههاي حفاظتي ساكنان، انتقال تجهيزات پزشكي ساكنان از اشرف به ليبرتي، انتقال 150جان پناه 2 متر در 2متر به ليبرتي، دو لايه كردن سقف بنگالها، اجازه ساختمان سازي در ليبرتي و گسترش مساحت آن.

4- تضمين حق مالكيت ساكنان بر اموال منقول و غير منقولشان در اشرف و اجازه فروش اموال زير نظر سناتور توريسلي نماينده قانوني آنان. دولت عراق حتي اجازه فروش اموال را طبق نامه 5سپتامبر آقاي باستين هم نمي‌دهد. در نامه آمده بود: دولت عراق اجازه خواهد داد ساكنان در هر زمان اموال خود را بفروشند.

دولت عراق برخلاف قرارهاي قبلي اجازه انتقال 30تريلي اموال و متعلقات باقيمانده ستونهاي 5 و 6 و 7 و 8 و 9 ساكنان از اشرف به ليبرتي را هم نمي‌دهد.

5- انجام تحقيقات مستقل و همه جانبه درباره قتل عام، اعدام جمعي و آدمربايي 10شهريور توسط يك كميته حقيقت ياب بين المللي در زمانبندي محدود و قرار دادن مسئولان جنايت در مقابل عدالت. اين ضرورت ممانعت از تكرار فاجعه است.

6- در ديدار جانشين معاون وزير خارجه آمريكا از ليبرتي، اعتصابگران تأكيد كردند تا آزادي گروگانها و تأمين امنيت ليبرتي به اعتصاب غذاي خود ادامه مي‌دهند در غير اين صورت، با توجه به سوء نيت دولت عراق، كشتار جمعي ششم در راه خواهد بود. ممانعت اين دولت از تأمين الزامهاي امنيتي هفتگانه آنهم با هزينه خود ساكنان سوء نيت آن را برملا مي‌كند كه هدفي جز گرفتن تلفات بيشتر از ساكنان ندارد.

7- ساكنان بيشترين همكاري را با كميسارياي عالي پناهندگان به عمل آورده‌اند. 2000تن از ساكنان در مصاحبه هاي كميساريا شركت كرده اند. سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت بيشترين همكاري را در جهت انتقال ساكنان به كشورهاي ثالث به عمل آورده اند و همه هزينه هاي انتقال و استقرار در كشور ثالث را بر عهده گرفته اند. به رغم همه اينها همچنانكه در اطلاعيه شماره7 كميساريا (13سپتامبر) آمده است از سال2011 تا كنون تنها 210تن از ساكنان به خارج از عراق منتقل شده اند. ساكنان بر اين حقيقت تأكيد كردند كه مسأله مبرم كنوني به ويژه بعد از قتل عام 10شهريور در اشرف و پس از سه حمله موشكي به ليبرتي، امنيت ساكنان است.

8- 42ساكن باقيمانده اشرف بر اساس تضمينهاي مندرج در نامه خانم بت جونز، معاون وزير خارجه آمريكا در امور خاور نزديك، به خانم رجوي در 6سپتامبر و نامه آقاي باستين در 5سپتامبر به ليبرتي منتقل شدند، اما هيچيك از تضمينها از سوي دولت عراق اجرا نشده است. به عنوان مثال:

• خانم جونز تصريح كرده بود: «ما هر كار ممكني را انجام خواهيم داد تا مفقودان را پيدا كنيم. اما متأسفانه تاكنون هيچ اقدام جدي در اين رابطه به عمل نيامده است.

• خانم جونز همچنين اعلام كرد: «ما سرانجام توافق دولت عراق با يونامي را براي نصب تي وال هاي بزرگ و ترتيبات افزوده ديگر را جلب كرديم». اما تا كنون تنها بخش بسيار كمي از 17500 تي وال به ليبرتي منتقل شده است. نيروهاي عراقي اجازه نداده اند همين تعداد هم به محلهاي تعيين شده برده شوند. آقاي باستين در 25شهريور به نمايندگان ساكنان اطلاع داد دولت عراق با انتقال كلاهها و جليقه هاي حفاظتي يعني «ترتيبات افزوده» نيز مخالفت كرده است.

• خانم جونز تصريح كرده بود: «سازمان ملل تسهيل حفاظت از اموال در اشرف را از طريق استخدام كمپاني امنيتي خصوصي توسط شما تسهيل مي كند». اما به رغم تلاشهاي ساكنان دولت عراق از اين كار ممانعت كرده است.

• برخلاف دو نامه مزبور، نيروهاي عراقي اجازه ليست برداري از اموال را ندادند و حتي نگذاشتند ساكنان اسناد مالكيت اموال را نيز به ليبرتي منتقل كنند. چيزي كه از نيت آنان براي سرقت اموال و سلب مالكيت از ساكنان خبر مي‌دهد.

9- مقاومت ايران بر ضرورت بازديدهاي منظم و مستمر از ليبرتي كه وزير خارجه آمريكا در اطلاعيه 25دسامبر 2011 خود به آن متعهد شده بود، تأكيد مي‌كند و آن را يك اقدام ضروري براي تضمين امنيت و سلامت ساكنان ليبرتي مي‌داند.

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

26شهريور1392 (17سپتامبر2013)