قتل عام و اعدام جمعی در اشرف – شماره 53

shora

هفت گروگان اشرفي در زندان «لشكر كثيف» مالكي تحت بازجويي قرار دارند

بنا به گزارشهاي موثق از درون رژيم آخوندي هفت گروگان اشرفي كه در روز 10شهريور توسط نيروهاي عراقي از اشرف ربوده شدند، همچنان در زندان لشكر كثيف مالكي (لشكر طلايي) در نزديك فرودگاه بغداد هستند. آنها توسط افسران استخبارات اين لشكر تحت بازجويي و اذيت و آزار مكرر قرار دارند.

دژخيمان براي اعمال فشار هر چه بيشتر، گروگانها را از يكديگر جدا كرده و در سلولهاي مختلف زنداني كرده اند. دولت عراق به طور مستمر گروگانها را تهديد مي‌كند كه آنها را به فاشيسم ديني حاكم بر ايران استرداد مي‌كند.

حضور گروگانها در اين لشكر به شدت مخفي نگهداشته مي‌شود و افراد بسيار محدودي از حضور آنها اطلاع دارند. مالكي به فرماندهان اين لشكر و همه كساني كه در جريان وضع گروگانها هستند، دستور داده است از وضعيت گروگانها و محل نگهداري آنها اظهار بي اطلاعي كنند. مقامات دولت مالكي توجيه شده اند كه به همه طرف حسابهاي بين المللي بگويند هيچ ارتباطي با موضوع گروگانها ندارند.

مقاومت ايران خواستار دخالت فوري دولت آمريكا و ملل متحد براي آزادي فوري گروگانهاست. همه آنها افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو و پناهجوياني هستند كه تحت حفاظتهاي بين المللي هستند و آمريكا و ملل متحد در قبال امنيت و سلامت آنها مسئوليت مستقيم دارند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

26شهريور 1392 (17سپتامبر2013)