قتل عام و اعدام دستجمعی در اشرف- شماره 44

shora

حکم مجاهدين اعدام است مراکز آنها بايد نابود شود، هر کشوری آنها را بپذيرد بايد مؤاخذه شود

فراخوان به استقرار کلاه آبيها در ليبرتی و تأمين حداقلهای حفاظتی

سرکردگان رژيم ضدبشری آخوندی ضمن تبريک و تشکرهای پياپی از دولت عراق به خاطر قتل عام 10شهريور، سازمان مجاهدين خلق ايران را تهديد امنيت خود توصيف کرده و تأکيد می کنند مراکز اين سازمان را بايد بر سر آنها خراب کرد، حکم آنها اعدام است و هر کشوری آنها را بپذيرد بايد مؤاخذه شود.

پاسدار منصور حقيقت پور، نايب رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس آخوندی، از فرماندهان نيروی تروريستی قدس، در تشريح اهداف قتل عام 10شهريور در اشرف گفت: «پاکسازی پادگان اشرف در عراق تحکيم امنيت ملی کشور ما را در پی دارد». چيزی که وحشت شديد رژيم آخوندی از سازمان مجاهدين خلق ايران را برملا می کند.

وی افزود: «اميدوارم تا با وارد کردن ضربه نهايی به اين گروه شاهد اضمحلال کامل آن باشيم. مابقی اعضای مجاهدين بايد مرگ اين چنينی و يا مرگ در بيابانهای کشورهای ديگر را بپذيرند. اعضای اين گروه بايد تحت تعقيب انقلابيون (بخوانيد سپاه پاسداران) قرار بگيرند و هرجا که آشيانه و يا مرکزی از آن پيدا کردند آن مرکز را بر سر آنها خراب کنند» (خبرگزاری سپاه پاسداران-فارس- 22شهريور).

حسين نقوی، سخنگوی همين کميسيون گفت: «آمريکاييها سعی می کنند در کشورهای ديگر جايی برای مجاهدين پيدا کنند، اما در اختيار گذاشتن هر مکانی در هر کشوری به اين گروه، خلاف مقررات بين المللی است و در واقع نوعی حمايت از تروريسم محسوب می شود. نقوی تصريح کرد: دولتهايی که اين مکانها را در اختيار سازمان تروريستی به ويژه گروهک تروريستی منافقين می گذارند، بايد مورد مؤاخذه قرار بگيرند (روزنامه حکومتی رسالت- 22شهريور).

يک ديپلومات تروريست رژيم آخوندی به نام قديری ابيانه نيز در همين روز به خبرگزاری سپاه پاسداران گفت قتل عام 10شهريور حتی از «عمليات مرصاد» مهمتر بود. وی تأکيد کرد حکم اعضای سازمان مجاهدين اعدام است.

به اين ترتيب هيچ شکی در نيت شوم رژيم آخوندی و حکومت دست نشانده اش در عراق برای ادامه کشتار مجاهدين باقی نمی ماند. از اين رو مقاومت ايران دولت آمريکا و ملل متحد را به اقدام فوری برای استقرار نيروهای کلاه آبی در ليبرتی و تأمين الزامات حداقل حفاظتی در آن از جمله بازگرداندن 17500 تی وال، انتقال کلاهها و جليقه های حفاظتی و تجهيزات پزشکی از اشرف به ليبرتی، دو لايه کردن سقف بنگالها، اجازه سازندگی در ليبرتی و گسترش آن فرا می خواند.

دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران

23شهريور1392 (14سپتامبر2013)

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: